Verkiezingen?

Het stof is nog lang niet neergedaald…

Slechts 39% kwam op! 

Ik zie dat als probleem. De nieuwe raad is daardoor nauwelijks legitiem en een grote aanpassing zou gewenst zijn. In ieder geval kan de oude coalitie zo niet door.

Maar dat willen ze wel en voor een meerderheid is er maar één extra partij nodig. 

In het Haagse denken kan dat met de PvdA danwel met de SP. Maar elk clubje staat al klaar met zijn eigen wethouder en de VVD wil er natuurlijk weer twee. Dat zou in hun denken zeven partijtijgers betekenen. Dat is evenredig aan: “geen goed bestuur maar partijbelang”. 

Hun partijbelang gaat boven het stadsbelang. Zo krijg je bijvoorbeeld dat op Financiën niet gekozen wordt voor solide beheer van de centjes van de burger maar voor het VVD-feestje met de naam Floriade waarvoor de burger het gelag betaalt. De wethouder Financiën had natuurlijk veel eerder op de rem moeten gaan staan, maar ja, het partijbelang prefereert.

In ieder geval zouden het zomaar zeven wethouders kunnen zijn als je zeven partijen in de coalitie hebt zitten. Maar als de VVD er twee eist, dan worden het er acht! Garantie voor een Poolse landdag!

Dit alles houdt in dat er geen coalitieakkoord moet komen maar een raadsbreed  akkoord. Alleen op die wijze is het mogelijk een stabiel stadsbestuur te vormen. 

We moeten er wel voor zorgen dat de wethouders deskundig zijn. Dat waren ze de afgelopen periode niet. Het waren goedwillende partijtijgers en dat is niet voldoende. Sla er het vorige coalitieakkoord maar eens op na. Geen enkel doel is behaald en men zag zelfs kans de woningnood te verergeren. Dat was een hele toer maar met kunst en vliegwerk is dit toch gelukt. Het beste bewijs dat de vorige coalitie niet boven het niveau van goedwillende amateurs uitkomt.

 Het kan natuurlijk niet dat je zo maar van raadslid naar wethouder gaat. Besturen is een ander vak dan volksvertegenwoordiger zijn. En, belangrijker, je mag als wethouder geen partijtijger zijn.

 

Hartelijk dank voor uw steun en vertrouwen…

Ik dank alle mensen die op APOPA hebben gestemd. Fijn te beleven dat er een behoorlijk aantal mensen vertrouwen hebben in ons. Maar de opkomst was 39% en dat doet pijn. Ik weet waarom dat is. Daar is geen dure onderzoeker voor nodig.
Vanavond krijgt u weer een sterk staaltje te zien. Wat ook pijn doet is dat nu juist die partijen die het 4 jaar slecht hebben gedaan overeind zijn gebleven en dat daardoor in Almere de landelijke trend (opmars) van de twee lokale partijen achterwegen bleef.
In ieder geval komen er nieuwe partijen in de raad en ik zie er naar uit om met ze samen te werken.

De beeldvormingsmachine van de VVD draait overuren.

 

Jarenlang en systematisch stemden ze voor het verder financieren van de Floriade. Maar oh wee, de publieke opinie keerde zich tegen de VVD terwijl hun hoofdscharrelaar Mark Rutte vergat op te stappen. En er komen verkiezingen aan.

Stel je voor zeg, de VVD verliest haar machtspositie. Dat zou wat zijn! 

Ja, goed voor Nederland en Almere! Maar de VVD ziet dat niet zitten.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 riep de voorvrouw van de VVD de andere partijen op om tegen belastingverhoging te zijn. En wat deed de VVD zelf toen zij op het Almeerse pluche kwam? Zij verhoogde de gemeentebelasting aan het einde van de periode, in 2018.

U houdt het wellicht niet voor mogelijk, maar bij de gemeenteraadsverkiezingen 2018 herhaalden zij dat kunstje. En nu? Bij de gemeenteraadsverkiezingen 2022? Nu hebben ze een nieuw kunstje nodig. 

“Geen geld meer naar de Floriade!” roept de Almeerse VVD op alle voorpagina’s. Logisch, want de Floriade is nu al failliet, durf ik wel te stellen. Op een maand voor de gemeenteraadsverkiezingen.
Dus wat zien we? Allerlei gegoochel door de coalitie om toch die Floriade verder te financieren. Door het rijk? Nee, die doen niet mee, hebben ze gezegd. De provincie dan? De provinciale VVD geeft geen hom en geen kuit, maar gaat er eens rustig naar kijken. Dat is dus geen “nee”…
Lieve vrienden van de VVD, provinciaal geld is ook gemeenschapsgeld. “Geen geld meer naar de Floriade” betekent écht “geen belastinggeld meer naar de Floriade”, ook niet via een omweg.  Alleen al de vraag om meer geld stellen, zie ik als een miskenning van onze burgers en wat te denken van al die mensen die op het minimum zitten?

Ik denk dat ook hier weer een potje wordt vals gespeeld. De Almeerder moet denken dat de plaatselijke VVD zich aanpast aan de publieke opinie en de Floriade niet verder wil spekken, zodat de burger weer massaal VVD gaat stemmen.

Ze hebben dat natuurlijk al lang afgevinkt. Truc twee is dat er nog geen officieel raadsvoorstel om meer geld aan de gemeenteraad ingestuurd. Ondertussen vraagt het college van B&W nu zelfs om mandaat, om de vrije hand zodat het college haar eigen gang kan gaan, nu zelfs zónder bemoeienis van de raad!

 

 

Wat een geweldig plan! De VVD Almere met haar valse beeldvorming in de media en via de provinciale achterdeur of een versluierd mandaat de verdere financiering indirect goedkeuren. Als Poetin dit hoort, krijgt de VVD een Platina Loekie van hem. Zo’n goeie had zelfs hij nog niet gehad.

Maar nu u, belastingbetaler! Trapt u hier in bij de bij de komende gemeenteraadsverkiezingen? U bent slimmer, toch? Laten we maar per 1 maart al beginnen met bouwen van de Hortus-wijk, want dit komt niet meer goed. Al was het alleen maar omdat de vergunningen nog steeds niet rond zijn. Omdat veel van die bejubelde panden nog gebouwd moeten worden en we nog twee maanden tijd hebben.

Wist u trouwens dat de totale kosten van de Floriade inmiddels al aardig naar de 200 miljoen toe gaan? Wat hadden we van dat geld allemaal voor Almere en voor u kunnen doen?

 

Johan de Leeuw is fractievoorzitter van ApOpa,

Almere Partij: Onafhankelijk Politiek Actief

 

www.aopopa.nl

 

 

 

Geachte inwoner van Almere, beste kiezer,

 

Naar mijn idee heeft de organisatie van onze gemeente de zorg voor de volgende hoofdtaken.

De ‘core business’ om het zo maar te zeggen, hoort dit te zijn:

 

 

 

  • Zorg, werk en inkomen 
  • Volkshuisvesting en stadsontwikkeling
  • Openbare orde
  • Financiën
  • Stadsonderhoud
  • Jeugdzorg
  • Inclusieve stad
  • Warmtetransitie en de overgang naar de waterstofeconomie

 

Naar mijn beste inzicht heeft het huidige college (dus ook de coalitie) op al deze hoofdtaken gefaald.

Stel dat er deze periode geen college was, dan bleef alles vandaag hetzelfde.

Een enorme woningnood woekert in de stad en kent onaanvaardbare aspecten.

Men heeft de grondprijs laten opdrijven en geeft de markt de schuld. Overigens weet men desgevraagd niet uit te leggen wat dat is, “de markt “

 

Op de diverse onderdelen van de zorg wordt geld bespaard, want er is een feestje van de VVD en GroenLinks met de naam Floriade en dat kent de hoogste prioriteit. Dat project zou maximaal 10 miljoen kosten, maar inmiddels weet u wel beter.

 

Gemeenten zijn verplicht een sluitende begroting aan te leveren en ja, je kunt je Euro maar één keer uitgeven…

Wel blijkt er steeds geld beschikbaar voor weer nieuwe prestigeprojecten, zoals een enorm museum. Maar ja, in een museum kunt u niet wonen.

Het vertrekkende college is er op geen enkel punt in geslaagd om haar coalitieakkoord waar te maken en is constant op een verwarrende manier bezig met het denken in partijpolitiek. Maar ook in partijpolitiek kunt u niet wonen.

En dan is er het probleem van de onervaren en ook het teveel aan wethouders. Dat heeft ervoor gezorgd dat feitelijk de ambtelijke top het beleid bepaalt. Hoe ondemocratisch mag het zijn in uw stad?

 

 Want als u het wilt, wordt dat allemaal anders. Het is een kwestie van stemmen en dus niet voor eenzelfde coalitie als in 2018. Almere kan het zich niet veroorloven om nog vier jaar in partijpolitiek te verzanden.

Ga alstublieft stemmen! En kies dan niet voor Den Haag, maar voor uw eigen stad. Op vertegenwoordigers die partijpolitiek juist niet centraal zetten, maar uw belangen als inwoner van onze stad vertegenwoordigen.


Lokale politieke partijen hebben immers alleen die belangen voor ogen en zijn geen 
gehoorzaamheid schuldig aan Haagse besturen met wollige woorden.

Ik hoop dat u, na het lezen van ons verkiezingsprogramma, op 16 maart 2022 in het stemhokje weet dat ApOpa er alleen voor de inwoners van Almere is. 

Voor de stad en dus voor u.

 

Hartelijke groet,

 

 

Johan de Leeuw