Nieuws uit de stad

Houd de lijnen vrij

Op Facebook is een actie gaande: houd de lijnen vrij! Er is zelfs een speciale facebookpagina houd de lijnen vrij. Op deze pagina zie je tal van obstakels geparkeerd staan over geleidelijnen. Er is zelfs een speciale stikker ontworpen om naast zo’n geleidelijn te plakken. Deze actie wordt gevoerd door de belangenorganisaties voor blinden en slechtzienden.

 

Wat zijn geleidelijnen? Dat zijn lijnen met ribbels in een andere kleur dan de straat. In Almere kom je ze tegen bij het Stadhuis, bij de Nieuwe Bibliotheek, bij het Flevoziekenhuis, bij bushaltes en op stations. Prorail, die de stations onderhoudt, heeft zelfs een convenant ondertekent met de Oogvereniging om volgens bepaalde richtlijnen deze geleidelijnen op stations aan te leggen.

 

 

Waartoe dienen deze geleidelijnen? Ze dienen als hulpmiddel voor onze medeburgers, die blind of slechtziend zijn. Met behulp van zo’n witte stok kunnen onze medeburgers met een visuele beperking zo hun weg vinden. Obstakels op deze geleidelijnen geven lastige en zelfs gevaarlijke situaties op. Eigenlijk zou het strafbaar moeten zijn om zo’n geleidelijn te blokkeren met obstakels.

 

Zie de voorbeeld foto die is overgenomen van de facebook pagina houd de lijnen vrij.

 


“De gemeenteraad heeft uitgesproken dat we in Almere met diversiteit bouwen, dus dat voor veel mensen interessante woningen beschikbaar komen”, zegt fractievoorzitter Johan de Leeuw van AP/OPA. “De laatste tijd hebben we met veel pijn en moeite voor elkaar gekregen dat er meer sociale huurwoningen moeten komen en dat er meer voor jongeren moet worden gebouwd. Maar het is net voor ouderen net zo belangrijk dat er geschikte woningen komen. Dat wordt in het verhaal niet voldoende erkend.”

Volgens AP/OPA wordt het aantal ouderen in de stad steeds groter. “Sommige ouderen wonen in veel te grote huizen. Bijvoorbeeld omdat de kinderen het huis uit zijn, of omdat één van de partners uit huis moet. Die zouden blij zijn als ze kleiner kunnen gaan wonen. Maar in Almere zijn die woningen er domweg niet. En die moeten er dus wél komen, want dan komen die grotere huizen vrij en dat komt de doorstroom in de huizenmarkt ten goede. Het is dus net zo noodzakelijk om huizen voor ouderen te bouwen, als voor jongeren.”

De Leeuw ziet nog een bijkomend voordeel. “Wie in een te groot huis woont en zorg nodig heeft, kan het maar lastig schoonhouden. Daar is thuiszorg voor nodig. Met meer kleinere woningen kan dus ook op dat gebied minder kosten worden gemaakt.”

Komende donderdag wordt over dit onderwerp gesproken tijdens de Politieke Markt.

Bron: www.almere.nieuws.nl

De Metrobus van allGo!

Op vrijdag 24 november 2017 showde onze nieuwe stadsvervoerder zijn bussen. De dienstregeling van allGo gaat in op 10 december aan staande. Voor veel Almeerders die gewend zijn de stadsbus te gebruiken, zal het wennen zijn! De bussen zien er vrij lux uit en zijn zelfs voorzien van usb aansluiting!

Nieuws

Vierduizend ouderen sterven jaarlijks aan de gevolgen van een val. Er sterven meer ouderen aan vallen dan dat er dodelijke verkeersslachtoffers zijn.

 

Wanneer stopt dit kabinet met het totaal loslaten van onze ouderen!!

 

Ouderen creperen

Steeds meer verzwaring voor mantelzorgers

 

Nieuws

Vierduizend ouderen sterven jaarlijks aan de gevolgen van een val. Er sterven meer ouderen aan vallen dan dat er dodelijke verkeersslachtoffers zijn.

 

Wanneer stopt dit kabinet met het totaal loslaten van onze ouderen!!

 

Ouderen creperen

Steeds meer verzwaring voor mantelzorgers

 


Waarom APOPA.....

Het presenteren van het regeerakkoord  door de vier regeringspartijen was een schaamteloos stukje opportunisme: “Iedereen gaat erop vooruit!” Koketteren de vier nieuwe regeringspartijen. Zij gaan schromelijk voorbij aan de echte kern, ik zal hem voor u schetsen: (Cynisch)“Maar de ouderen gaan er helaas niet op vooruit, al een tijdje niet. Ook de echte minima zullen helaas met de door ons gegeven groei van hun ‘overlevingsbudget (AOW en kleine pensioenen)’ van 0,6 en 0,9 steeds meer aangewezen zijn op voedselbanken. Wij zullen dit ‘fenomeen’ proberen te  subsidiëren.

 

Maar helaas zal uw 'zelfredzaamheid' de boventoon voeren omdat, zoals u wellicht weet, wij in een participatiesamenleving leven”.

De breed uitgemeten koopkrachtverbeteringen voor alle Nederlanders is geen koopkrachtverbetering omdat wat ‘rechts gegeven wordt links weer wordt afgenomen’. Alleen voor hen die het al breed genoeg hebben is er daadwerkelijk een koopkrachtverbetering. Dat dit allemaal ook zijn uitwerking heeft in de vele gemeentes van Nederland mag duidelijk zijn.