Nieuws

Feiten over de Floriade

Van het onderhandelingsfront niets nieuws...

3 juni 2022

 

Vanmorgen werd een brief bij de fracties bezorgd met daarin een verslag van de voortgang van de coalitievorming. 

Men heeft de nodige stappen gezet. Een eerste sessie inzake de voor Almere relevante onderwerpen is vorige week geweest.

'Ambitie is om voor de zomer een inhoudelijke agenda en een nieuw stadsbestuur aan u voor te stellen,' schrijft de formateur.

De zomer start op 21 juni dit jaar. 

De duiding van De Leeuw…

30 maart 2022

 

Gisteravond werd de Almeerse gemeenteraad 2022-2026 geïnstalleerd. 
De traditionele ‘duiding’ van de verkiezingsuitslag werd door toedoen van de grotere partijen teruggebracht tot een spreektijd van slechts twee minuten per fractievoorzitter.

Hoewel hij het met dat besluit absoluut niet eens was, loste onze Johan de Leeuw dat als volgt op…

ApOpa behoudt zetel!

18 maart 2022
Met 2,3% van het totaal aantal uitgebrachte stemmen wist ApOpaAfgelopen dinsdag haar zetel in de gemeenteraad te behouden. Terwijl er een stille hoop op twee zetels was, werd het toch zelfs nog spannend of we zelfs die ene zetel zouden halen. 
De kiezer bleek dat vertrouwen echter toch in voldoende mate aan ons te willen schenken.


Opkomst

De bedroevende opkomst van slechts 39,8% van alle kiesgerechtigden bleek voor alle partijen een klap met zich te brengen. Van de gevestigde partijen bleek, op de SP na, iedereen verlies te hebben geleden.  Voor sommigen bleken de restzetels regelrechte redders, zoals voor Respect! Dat slechts op basis van die zetel in de raad mag blijven.

Maar ook het CDA zou zonder restzetel nog maar één raadslid hebben gehad en ook Leefbaar zou het met drie hebben moeten doen.

 

Nieuwkomers

De nieuwkomers waren ook geen baanbrekers. Forum kreeg er twee, net als 50plus en BIJ1 waarvan nog niet duidelijk is of hun met overmacht gekozen fractieleidster wel bij de partij zal blijven. Haar zeer terechte wens om de verbinding met alle partijen  te willen zoeken, bleek door zowel haar lokale als landelijke partijbestuur niet te worden getolereerd. De daardoor ontstane scheuring lijkt nog zeker niet geheeld.

 

Raadsbrede coalitie

Daardoor is zelfs nog niet zeker of er zestien dan wel zeventien partijen in de Almeerse raad gaan komen. Vast staat wel dat vooreen meerderheidscoalitie zeker zeven partijen nodig zullen zijn. 
Johan de Leeuw, de aanblijvend fractievoorzitter van ApOpa, zei in een eerste reactie dat de versplintering van de raad eens te meer aanleiding zou dienen te zijn om naar een raadsbrede coalitie met vakinhoudelijke, ongebonden wethouders te streven. 

 

Volledige einduitslag (inclusief voorkeursstemmen)

Ton Theunis spreekt oude raad toe over opkomst verkiezingen

18 maart 2022
Kandidaat raadslid Ton Theunis sprak afgelopen donderdag tijdens een extra vergadering van de oude gemeenteraad zowel de raadsleden als vier aanwezige wethouders toe over hun eigen verantwoordelijkheid voor het in vier jaar sterk gestegen desinteresse en wantrouwen in de politiek, volgens Theunis een zeer belangrijke factor voor de bedroevend lage opkomst van kiesgerechtigden.

List en bedrog om er de laatste centen uit te persen...

Afgelopen donderdagavond, tijdens de laatste raadsvergadering voor de verkiezingen,  diende de PVV een motie in waarin werd bepaald dat er geen extra geld meer aan de Floriade zal worden verstrekt. De motie werd met een ruime meerderheid aanvaard. Ook PvdA en zelfs VVD steunden die motie. De VVD zit in het college. Dan is het duidelijk, zou je zeggen. Geen extra geld meer aan de Floriade, klaar!

 

Een dag later werd bekend dat het college, waar dus ook de VVD in zit, alsnog € 4.500.000,- aan de Floriade BV leende. Wat is een motie, wat is een meerderheid in de gemeenteraad dan nog waard?

Maar ook: dit wist de VVD op donderdagavond al, toen ze voor de motie stemde. Wat is het woord van de VVD in dit geval dan nog waard?

 

De oppositiepartijen wensten daarom alsnog een extra raadsvergadering waarvan wij menen dat die nog voor de verkiezingen diende te worden gehouden. Dat verzoek hebben we ingediend bij het presidium van de raad, zoals het hoort. Maar daarin zitten vooral coalitiepartijen en inderdaad, die adviseerden onze burger(stief)moeder -want Ank Bijleveld is slechts interim- om deze extra vergadering pas ná de verkiezingen te doen.

'Want anders wordt het een soort verkiezingsstunt. Dat wil de oppositie natuurlijk graag.' 

 

Nee. De oppositie wil graag dit college en met name de VVD publiek verantwoording aflegt hoe dit te rijmen is met onze motie. En dat hoor je te doen voordat de oude club weg is, want na de verkiezingsuitslag zal dat het gevoelen zijn. Van een nutteloze move.

Van een nodeloos protest want het is, achter de rug van de democratische besluitvorming om, allemaal 'geregeld'. 

Nog snel even een miljoentje of wat naar de Floriade sluizen. Donderdag kan dat misschien niet meer...

Vier jaar in kort bestek

Het zal u niet ontgaan zijn dat de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht zijn. 

In de komende maanden zult u ongetwijfeld overal mensen in allerlei kleuren reclame-jasjes in winkelcentra aantreffen, lokale politici lopen door uw wijk om u te vragen of er nog klachten zijn of dat u gewoon gelukkig bent… 

ApOpa kent veel van de alledaagse en soms minder vanzelfsprekende problemen van de Almeerse inwoners. Omdat we gewoon in allerlei wijken wonen, omdat onze partij uit de meest uiteenlopende burgers van de stad bestaat. En omdat we middenin de samenleving staan. We bieden u liever de kans aan om vier jaar met ons het verschil te maken dan allerlei flyers, pennen of bloemen…

 

Wat volgens ons echt anders moet, wat we anders zouden willen, wat we verder nog wensen, maar vooral de feiten over vier jaar zwak coalitiebeleid, treft u via de knoppen naast deze tekst aan. 

 

 

Onze fractievoorzitter, Johan de Leeuw, over vier jaar ApOpa in de Almeerse gemeenteraad.

Met dank aan de Raadsgriffie Almere.