Kandidaten

Dit zijn de kandidaat-raadsleden van de fractie van APOPA. Gemeenteraadsverkiezing 2018/2022