Blogs


Inclusie wat is dat?

De gemeente Almere had april uitgeroepen tot de maand van inclusie. Heeft u daar wel eens van gehoord? "Inclusie?" Wat houdt dat in? Wat is het wel en wat is het niet?

 

Betekenis van inclusie

Inclusie houdt in dat mensen met een beperking meedoen in de samenleving, en er echt bij horen. In een inclusieve samenleving kunnen mensen met een beperking precies dezelfde dingen doen als mensen zonder beperking. Voorbeelden: zelfstandig reizen, zelfstandig beslissen waar ze wonen of naar school gaan. Maar het houdt ook in dat mensen met een beperking moeten kunnen werken. (Dat laatste wordt door mensen met een beperking wel eens vergeten).

 

Inclusie gaat over alle onderwerpen van het leven: onderwijs, werk, toegankelijkheid, enzovoort. Als je zo in Almere rond loopt, dan merk je dat wij er nog lang niet zijn. Hoewel Almere zogenaamd koploper gemeente is, lijkt het wel alsof we mijlen ver achter lopen.

 

Een inclusieve samenleving begint bij onszelf. En waar kunnen we beter werken aan een inclusieve samenleving dan in onze eigen woonplaats? Daarom heeft onze gemeente Almere een belangrijke rol bij het waar maken van het VN-verdrag voor gehandicapten en chronisch zieken. Niet alleen de gemeente Almere, maar elke gemeente in Nederland.

 

Een inclusieve gemeente is een gemeente waarin iedereen zich welkom voelt. Met of zonder beperking. Om daarvoor te zorgen heeft de gemeente Almere een Lokale Inclusie Agenda opgesteld. Hierin staat hoe de gemeente werkt aan het waar maken van het VN Verdrag en dus aan een inclusieve samenleving.  Denk aan toegankelijke gebouwen en sportverenigingen en toegankelijk openbaar vervoer.

 

De Lokale Inclusie Agenda in Almere wordt opgesteld, samen met mensen met een beperking. Hierin Almere met de Werkgroep ViP-Almere. Zij praten mee over wat beter kan in onze gemeente. Maar wat komt van die agenda terecht? De bewaakte fietsenstalling waar mensen met een beperking werken worden opgedoekt. De Werkgroep ViP had er voor gezorgd dat bij de bewaakte fietsenstalling boodschappentrolleys te leen waren, zodat bezoekers van het stadscentrum niet met hun boodschappen hoefden te sjouwen naar de fietsenstalling.

 

Is het openbaar vervoer in Almere toegankelijk? Ja? Kan je bij elke halte komen met een rolstoel? Kan dat met een mini-scootmobiel? Kijk dan eens naar de halte Passage. We hebben 6 stations in Almere. Kan je bij elk station, als blinde of slechtziende, vanaf de stationsuitgang de bushalte vinden waar je aansluitende bus stopt. Kan je dit op het Oor?

 

In de provincies Noord Holland, Zuid Holland, Utrecht, Gelderland, Overijssel en ook in ons Flevoland wordt gewerkt aan een spraakvoorziening bij bushaltes. De provincie Flevoland heeft daar vorig jaar geld voor beschikbaar gesteld. Alleen Almere doet hierin niet mee. Die spraakvoorziening zit in de Dris. Weet u wat een Dris is? Dat is het Dynamisch Reizigers Informatie Systeem.

 

Hoezo is Almere inclusief?

 

 


De Wethouder sport dacht, laat ik eens wat doen!

 

Hij hoorde Pedalecs

Weet u wat dat is? Nou het is een ding met het uiterlijk van een fiets en een innerlijk van snelverkeer. Ze moeten dan ook op de rijbaan voor snelverkeer.

 

Want ja, we mogen niet oordelen op het uiterlijk dat weet u en dus telt het innerlijk. Ze kunnen 45 km en meer en er bestaan mogelijkheden voor opvoeren. En zo wordt het beeld verstoord op de rijbaan voor snelverkeer.

 

Maar ja, snelverkeer is snelverkeer. Maar wat deed die slimme wethouder. Die dacht, ach ik heb nog een rijbaantje over voor langzaam verkeer. U weet wel, het fietspadennetwerk van Almere. Eén van de parels van Almere. En nu is ons snelle college bezig om de raad voor te stellen ook deze parel de das om te doen en die Pedalecs te gaan gedogen op het pad van langzaam verkeer. Ja, echt waar. Denkt u a.u.b. even na: de rijbaan met kinderfietsjes, moeders met kinderen achterop, bakfietsen met kinderen, ouderen die rustig een ommetje willen fietsen, rolstoelen en scootmobielen waar mensen die slecht ter been zijn hun boodschappen mee gaan doen. O ja, en soms zie ik ook wandelaars en mensen die hun hondje even uitlaten en wacht dacht je van blinden en slechtzienden, al dan niet met een blindengeleidehond of begeleidende partner?

 

Nou lieve mensen, als deze wethouder zijn zin krijgt is het gedaan met de parel van Almere. zie je in de verte een fiets en floep, hij staat naast je (als je geluk hebt). Ik ken inmiddels mensen die er onder kwamen.

 

Snelverkeer op de fietspaden. Waarom doet zo'n man dat toch? Laat hij de rekensommen van de Floriade eens beter in de gaat gaan houden een deugdelijke cashflow berekening produceren voor de raad, zodat je kan zien dat de Floriade technisch failliet is en dat er weer veel geld in het Tuinbonenparkje moet.

 

Had hij soms een aanval van werklust? Nou laat hem dan in een stil hoekje (kantoor van JH) op zijn handen gaan zitten wachten  dat die aanval weer over is! Laat de rijbaan voor langzaam verkeer ook de rijbaan zijn zoals bedacht door de ontwerpers van Almere en maak niet wat mooi is bewust kapot!

 

Waarom stagneert de energie transitie?

  

De transitie is in handen gevallen van wetenschappers en bedrijven. Tevens zit er bij de mensen te weinig kennis en organisatie. Daar tussendoor spelen politieke partijen een rol die bijna sektarisch is en zeker niet gericht is op het belang van Nederland maar op het partijbelang. Het gevolg is dat de transitie veel te duur wordt en te traag verloopt.

 

Wetenschappers blijven op zoek naar de beste oplossing maar die bestaat niet. Althans niet afgezet tegen de noodzaak en het gewenste tempo. Men zal toch op een zeker moment moeten zeggen “en zo gaan we het doen”. De techniek zal over 20 jaar vanzelf evalueren naar nieuwe mogelijkheden en nieuwe kansen. Dat is met fossiele brandstof net zo gegaan. Hoelang bestaat de verbrandingsmotor reeds?  Deze cijfers gaan uitsluitend op voor de NUTS voorziening.

 

 

Voor privé doeleinden gelden andere opstellingen. Bij de uitbouw van Zon en Wind moet het bestaande net ernstig worden aangepast. Daar is geen rekening mee gehouden maar het gaat over ruim 40 miljard en dat verhoogt de prijs voor zon en wind aanzienlijk. Bij kernenergie kan het bestaande net blijven zoals het is.

 Hadden we nu maar een Leefbaar basisinkomen.

 

In 2008 kwam de bankencrisis met als resultaat dat vele mensen (gezinnen) in de knel kwamen en het aantal zelfmoorden aanzienlijk steeg. Velen raakte langdurig werkloos en door het werkethos en het daardoor opgewekte gevoel dat werk belangrijk is voor je maatschappelijke positie steeg ook het gebruik van de zorg.

 

Het heeft vele jaren geduurd en pas aan het einde van 2019 was de bijstand bijna leeggelopen. Intussen hadden vele mensen met hun gezin jaren lang geleden, want de bijstand is te weinig om van te leven en je gaat er vroeger dood van als mensen met een goed inkomen. Dat verschil is 6 tot 7 jaar.

 

Maar toen kwam het Corona virus. Net als de bankencrisis wisten we dat zo iets zou komen. We wisten alleen niet precies “wanneer”. En net als bij de bankencrisis raakte de overheid totaal van slag, want er bleek van alles tekort en een groot deel van Nederland kwam in een soort bijstand terecht met een ander label. En weer gingen er vele mensen te vroeg dood.

 

Hebben we dan niets geleerd? Nee, de overheid niet. Een deel van de gewone mensen wisten natuurlijk dat als Nederland een leefbaar basisinkomen zou kennen dat dan de klap bijna onhoorbaar zou verlopen en dat in ieder geval het inkomen en daarmee de economie gewoon kon doordraaien. Het is immers zo, dat zolang er geld kan rollen de economie blijft rollen. Hooguit verandert het economisch patroon.

 

Zouden er dan geen bedrijven failliet gaan? Ja natuurlijk wel, maar dat is niet erg. Uiteindelijk is een bedrijf een akte met de duiding BV er op. Zolang de mensen in dat bedrijf een inkomen hebben, is er niets aan  de hand en precies dat is wat een leefbaar basisinkomen doet.

 

We moeten met elkaar toch vaststellen dat door de huidige  handelsomstandigheden, het type wereldleiders, en het bijna heilig verklaren van het begrip geld een zeer risicovolle samenleving is ontstaan. Zodanig als tot heden nimmer op aarde is gezien. We moeten onder ogen gaan zien dat, als we niets doen en er een nog erger virus wordt losgelaten, dat het voortbestaan van de mensheid zwaar onder druk komt. 

 

We moeten dus als mensen een andere samenleving opbouwen. In feite is daar maar één ding voor nodig. Het veranderen van het geldsysteem. Alle andere zaken zullen vanzelf mee veranderen, want het slechte functioneren van de huidige samenleving komt door die ene religie, “GELD”. We hadden bedden tekort op de IC’s door gebrek aan geld en zo kan je alle punten terug herleiden tot geld.

 

Een belangrijke pilaar onder een nieuw geldsysteem is het inkomen. Zorg voor een basisinkomen met daaraan gekoppeld een eerlijke verdeling van het ruilmiddel en haal het geld weg van de beurs. Dan verandert alles daar aangekoppeld mee. Het werkethos verandert en  de mythe dat je pas iets voorstelt als je voor een baas werkt kan in de Kliko. Arbeid wordt goedkoper want een werkgever hoeft niet op te draaien voor het eerste deel van het inkomen. Zijn winsten schieten omhoog en daarmee de inkomsten van de staatskas.

 

De economie krijgt vleugels en banken worden minder belangrijk. Feitelijk zijn banken alleen nog nodig voor ruiltransacties. SOZA en belastingdienst kunnen geminimaliseerd worden en vele mensen komen beschikbaar voor veel leuker werk. Bijvoorbeeld in de zorg en bosbouw. Zeg nu eerlijk, in de zorg werken is toch veel dankbaarder als mensen lastig vallen met een belasting aanslag.

 

Ook op onderwijs kan bezuinigd worden. Bij een basisinkomen heb je geen studiefinanciering nodig. Iedereen kan op zijn eigen inkomen en tempo studeren.

Werkeloosheid kennen we niet meer.

 

Ook vakbonden krijgen een heel andere taak. Ze hoeven niet meer te onderhandelen over pensioenen. Ze hebben duidelijk laten zien dat ze dat toch niet kunnen en met een basisinkomen komt het pensioen in een geheel ander daglicht. 

 

 

Soms wordt me gevraagd “kunnen we een basisinkomen financieren?” Dat is een makkie. Laat je niet afleiden. Immers er is nu ook geld genoeg alleen het zit verkeerd verdeeld en de spelregels deugen niet. Ook nu heeft iedere Nederlander een inkomen. Maar door het systeem groeit de armoede. Daarom moeten we het systeem veranderen en geld terug brengen op zijn oorspronkelijke doel “RUILMIDDEL”. Zoals ik al zei, een makkie dus.


Zijn we nu een stad of zijn we een kerkdorp?

Eerst komt er een heel circus compleet met verkenner over de Floriade en meerdere ingewikkelde vergaderingen met een mooie show. Een geweldige sluitstuk. Een stemming met gefikste uitslag en weinigen die onze motie over het aantal bezoeker willen accepteren.

De Floriade blijft begroten op 2 miljoen bezoekers.

 

APOPA stelt dat de begroting op 1,4 miljoen bezoekers gebaseerd moet zijn. Ik hoor het Leefbaar nog zeggen. De motie van APOPA is nergens op gebaseerd. En dat terwijl die 2 miljoen bezoekers volledig uit de lucht gegrepen zijn.

 

Maar dan !

De voortgangsrapportage Floriade verschijn op de dag dat de raad met reces gaat in een raadsbrief. Men stelt voor dat het mogelijk niet verder besproken hoeft te worden. Ik lees hem en wat denkt u? Men gaat er nu verder vanuit dat er 20% minder bezoekers komen en met 100% risico zekerheid. De stand is nu plotseling 1,5 miljoen bezoekers. Dat ligt akelig dicht bij mijn voorspelling. Ligt er een loopbaan als medium voor mij in het vooruitzicht? Of kan APOPA in de toekomst beter de begrotingen maken van de Floriade?

 

Men stemde mijn motie af maar de Floriade BV voert hem wel uit. Is dit humor of is dit humor. Niks humor. Almere wordt bestuurd op het niveau van een kerkdorp en de burger? Ach die betaald het gelach. 

 

Wel leuk idee. We hebben dus een dorpsraad. Lekker en gezellie. Gewoon een keer lekker een pilsje drinken in het dorpscafé en aan de bar stemmen. 


De nieuwe woonvisie

Meer dan een jaar was er nodig om een document op te leveren met? Tja, van alles maar geen visie waarin je kan lezen wat onze gemeente als veroorzaker van de woningramp ziet en vooral hoe men die de komende jaren gaat oplossen.

Dat betekent dat de veroorzakende factoren blijven bestaan en dat men wat gaat bouwen. Max 24.000 woningen tot 2030. Nu ja dat is meer dan 100 maar niet genoeg. Met dat aantal bestaat de woningnood nog steeds in 2030.

Wel staan er mooie teksten in waarvan je het met het meeste niet oneens kan zijn. Maar als je een woning bouwt voor € 250.000,- of meer en geen normaal mens kan dat kopen wat heb je er dan aan om te gaan bouwen.

Je zal dus eerst één van de actoren van de woningnood, DNB, en zijn vreemde kijk op volkshuisvesting moeten uitschakelen.

Maar niet alleen DNB. Ik ben ook geschrokken van de sterk verouderde opvatting van de VVD in Almere op het thema volkshuisvesting. Er ligt een stuk bouwrijpe grond zo klaar voor de heimachines. Overgooi. Nee zegt de VVD dat is voor de rijken. Wat is dat nu, een villawijk voor de rijken? Dat stamt uit de vorige eeuw maar past niet in een inclusieve stad.

Voor ouderen kom ik ook niet ver. Onze VVD wethouder denkt dat de ouderen de rijkste bevolkingsgroep van Nederland zijn. Kom ik op het idee om dan Knarrenhof omgevingen te bouwen in Overgooi. Dat past in de bestemming. Maar nee hoor, ook dat niet. Dus ik scoor nu al 2 keer handelen tegen de grondwet door de VVD wethouder en ik scoor handelen tegen college afspraken. Tegen de inclusieve stad.

In de grondwet is de zorgplicht van de overheid verankerd voor het onderdak brengen van de bevolking en leeftijdsdiscriminatie is ook niet toegestaan in de grondwet.

Maar wat te denken van de coalitiepartijen. Die fluiten de VVD wethouder natuurlijk terug. Nee hoor. Zij gaan onder last de wethouder steunen. Kijk, ook dat is volgens de grondwet verboden. Een volksvertegenwoordiger wordt geacht zonder last te stemmen. En die volksvertegenwoordigers hebben beloofd of gezworen trouw te zijn aan de grondwet.

Conclusie? De raad van Almere zit vol zondaars tegen de grondwet.

 

Maar mogelijk kunnen onze ouderen als dagbesteding rijke aapjes kijken in overgooi of mogelijk iets voor de VVV of nog mooier. Opnemen in de Floriade als fossiel uit de vorige eeuw.

 


Hoera, we hebben een klimaat akkoord. Van harte gefeliciteerd!

Waarmee? Het akkoord. 

O  ja, hebben we een akkoord? En Klaas wil van het rekeningrijden af.

Dan kan je niet zeggen “we hebben een akkoord”

 

Een akkoord is pas een akkoord als alle partijen zich volledig en volmondig ergens achter scharen. En dat is dus niet zo. Dus geen akkoord. Maar wat dan wel? Ik zou het niet weten. Iets wat alleen de politieke tovenaars begrijpen.

 

Overigens, het is net als met het pensioenakkoord. Ook dat is geen akkoord. Het onderhandelwerk gaat nu pas beginnen.

 

Maar waarom doet men dat zo? Dat komt de geloofwaardigheid niet ten goede.

Nee, dat snap ik, maar is er nog één Nederlander te vinden die de politiek geloofwaardig vindt? Ik dacht het niet.

 

Maar wat denk u van deze. U rijdt te hard en krijgt een bekeuring. U woont in een leuke beurt met gezellige buren en u gaat op zoek naar draagvlak voor die bekeuring bij uw buren. Dat draagvlak is er dan niet. U stuurt de bekeuring naar het politiebureau met de aantekening dat er geen draagvlak is voor de bekeuring en dat u de bekeuring derhalve retour stuurt.

 

Dat is precies wat onze regering doet met de uitspraak van de rechter bij de Urgenda zaak. 

 

Nu ben ik het niet eens met Urgenda maar dat doet er niet toe. Er ligt een uitspraak van de rechter met bekrachtiging in hoger beroep en de regering schuift die aan de kant.

 

Nou ja, slecht voorbeeld doet slecht volgen.

Nederland betaald in 2020 geen belasting. Er blijkt geen draagvlak voor belastingafdracht te zijn.

 


We hebben er een jokkebrokje bij!

 

Heeft u goed opgelet? Minister Schouten van Landbouw deed een Ruttetje.

Zij beweerde dat den Nederlander te weinig aan voedsel uitgeeft. Per gezin zo’n 10% van het inkomen gaat naar voeding. Zij vond dat dat te weinig is.

 

Ik heb dat voor mezelf eens uitgeplozen en kwam toen op 40%. Dat is dus aanzienlijk hoger. Reden om eens verder te denken en toen kwam het langzaamaan helder op het netvlies. Stel, u eet vanavond met het gezin Sperziebonen met aardappeltjes en een balletje gehakt. Laten we zeggen dat dat voor drie personen op een investering komt van € 10,- Hoeveel is dat van uw maandelijks inkomen in procenten?

 

Nou dat hangt natuurlijk heel erg af van de hoogte van uw inkomen. Heeft u een netto inkomen van € 5000,- per maand of is dat € 2000,- per maand? Laten we even vasthouden aan die € 10,00 per dag aan voeding en dat x 30 doen dan hebben we het over € 300,- per maand.

 

In procenten van het maandinkomen van € 2000,-  is dat 15% maar bij een netto inkomen van € 5000,- is dat nog maar 6%.

 

Schouten kan dus niet rekenen of laat de verkeerde ambtenaren rekenen en ja, dat is garantie voor een Ruttetje.

 

Overigens zijn de bedragen fictief. In de praktijk besteden ons gezin aan drank en voeding 40% van ons netto inkomen maar dat is natuurlijk sterk afhankelijk van ons netto inkomen. Als wij 2x zo veel netto zouden hebben dan daalde die 40% onmiddellijk naar 20%.

 

Kortom, Schouten  heeft er geen idee van hoe het inkomen bij gewone mensen zich verhoudt tot haar ministersinkomen.  

 

Even een zijsprong;

 

Heeft u het ook door?

Er is helemaal geen pensioenakkoord. Er is hooguit een vergader- en denkrichting.

Al die poppenkast was voor de bühne. Het onderhandelen begint nu pas en ik voorspel u dat dat nog jaren kan gaan duren met een ongewisse uitkomst.

 

Maar intussen, geniet van de komende dagen want het is zomer!

 


Casino verkiezingen leiden tot Casino pensioenen.

 

De hele wereld was het over één ding eens. Nederland had het beste pensioenstelsel van de hele wereld.

 

Een goede reden voor neoliberale denkers om dat aan te pakken.

 

Het werd nu al 9 jaar praten en de Rutte 1 , 2 en 3 deden er alles aan om ons pensioen te verzieken. Zo werd bijvoorbeeld een rekenregel bedacht die het uitsloot dat er geïndexeerd kon worden. Dat kon de regering eenzijdig doen met ondersteuning van DNB.

 

Wat ze ook konden was de pensioenleeftijd opvoeren. Dat was toen noodzakelijk en goed voor de duurzaamheid van onze pensioenen die inmiddels al lang niet meer duurzaam zijn.

 

Inmiddels blijkt wat iedereen toen al wist, ouder worden is niet het zelfde als langer geschikt zijn voor werk. Inmiddels zegt Rutte dat de maatregel van toen hysterisch was. Hysterisch? Ik noem dat gewoon een leugenachtig argument. Overigens is de nieuwe regeling nauwelijks anders dus ook hysterisch?

 

Maar o wee. Er ligt nu een nieuw concept pensioen. Ik ga er geen ingewikkelde dingen over zeggen maar het komt er op neer dat uw pensioen een Casino pensioen is geworden. Uw pensioen zou met de economie mee omhoog en omlaag gaan. 

 

Dat omlaag geloof ik onmiddellijk want dat zien we al 20 jaar maar omhoog? Geloof dat maar niet want de vakbonden hebben één enorme onderhandelingsfout begaan. De rekenregel blijft.

 

Het effect van die regel zal zijn dat uw pensioen nooit omhoog zal gaan. Daar is direct bewijs voor. Het gaat op dit moment economisch enorm goed. Beter als ooit te voren. Maar door die domme rekenregel wordt er niet geïndexeerd. Kortom, de vakbonden hebben ons zwaar laten zakken.

 

Maar gelukkig, er komt een referendum. U krijgt de kans om de Koolmees aan te pakken. Doe dat niet met lijmstokjes maar met een Koolmeesmepper.

 

Zorg er ook voor dat de vakbonden geen politici die jaren in de 1e kamer hebben gezeten u bij de werkgevers vertegenwoordigen zoals met name de FNV deed. Geloof me, politici kunnen niet zakelijk onderhandelen. Ik zie dat wekelijks om me heen. Politici zijn,,,, Politici!

 

De onderhandelaars zijn met open ogen in de werkgeversval gestampt. De val van de combinatiedeal met de arbeidsongeschiktheidswet voor ZZPers. Vakbondjes blij en weg pensioen onderhandelingspositie.

 

U begrijpt het, ik zou tegen stemmen. Ja dat klopt en met 4 uitroeptekens.

 

U had het mooiste pensioen ter wereld en u krijgt er een Casinopensioen voor terug en ook geen indexatie. Daar zorgt de rekenregel wel voor.

 

 

 


Na het huwelijk begint het echte leven.

Tja, en na de verkiezingen ook. Hans Brusselmans kwam, zag en overwon.

 

Zo gek is dat niet. Hij deed beloften die we graag horen. Hij zou veel gaan doen aan de sociale agenda in Europa en op hoofdlijnen gaan sturen in plaats van op de vierkante gehaktbal. De EU zou niet alleen meer voor de grote bedrijven zijn maar ook voor de mensen. Met die uitgangspunten is de EU trouwens ook tot stand gekomen.

 

De tegenstanders van de huidig EU horen dat graag. Maar lieve kiezers, dat beloofde hij ook 5 jaar geleden. En toen begon het normale leven. De Olietanker EU voer over hem heen en kapitein Brusselmans verdronk in de eigen belangen van de lidstaten en de drank van ene Juncker. Hij kreeg wel een aai over zijn bolletje en een kusje er op.

 

Maar het geheugen van kiezers is niet zo denderend. Bovendien komt Hans overtuigend over en de tegenstanders van Brusselmans vochten elkaar de tent uit. En zo geschiede. Hans werd de EU kampioen. Maar nu begint het normale leven. Al de lidstaten zullen Hans zijn idealen onmogelijk maken en het zal blijken dat Hans het ook in de nu komende 5 jaar niet voor elkaar zal krijgen.

 

Ook de ouderen kregen een plekje in het EU parlement. In 2014 lukte het niet maar deze reis ging het iets beter. Begrijpelijk want veel ouderen staat het water aan de lippen en de harde pensioen verlaging ligt op de loer. Maar dierbare ouderen, ook hier bent u bij de neus genomen.

 

50PLUS heeft best mooie punten opgenomen in hun programma maar het belangrijkste ontbreekt. In welke familie zal de heer Manders plaatsnemen. Mijn inschatting? De ALDE. Hij komt immers uit de VVD en de club van de pensioenhater Rutte club zit daar ook, evenals de ouderen ontwijkers van D66. Mander zit dan midden tussen de pensioenhaters en is ingekapseld. Hij kan dus niks voor u doen. Of denkt u nu echt dat Manders al die VVDers gaat bellen om te zeggen dat zij en hij het in het verleden helemaal verkeerd hebben aangepakt. Dat zij veel beter voor de ouderen hadden moeten opkomen. Denkt u dat nu echt?

 

Neemt u van mij aan; de EU is omgekeerd evenredig met uw pensioen.

HOE MEER EU DES TE MINDER PENSIOEN.

 

Het geld moet naar het zuiden anders valt de EURO uiteen. En Hans Brusselmans is de verpersoonlijking van de EU, Men koos dus indirect voor minder geld in het Noorden en dus voor minder pensioen.

En zo werd Nederland wederom het land wat tegen zijn eigen belang kiest om het Zuiden de gelegenheid te geven om vrolijk te leven op uw zuur verdiende centjes.

Nou ja, over 5 jaar zien we wel verder. Als de EU in zijn huidige vorm nog bestaat.

 

 

 
Groen! even Gas terugnemen

 

Een deel van bestuurlijk Nederland voert groene Struisvogel politiek.

Ja, er is wat aan de hand met ons klimaat. Niks nieuws dat is al tientallen

jaren zo. En nu plotseling ontvouwt zich de bangmaker techniek om ons

verder in de problemen te helpen.

 

In Almere is berekend dat, als we Almere Haven willen ontgassen, dit een 

bedrag gaat kosten van € 400,- tot € 800 miljoen. Alleen Almere Haven.

 

En dan zijn er wethouders en raadsleden die dat even willen doorvoeren,

want Almere moet voorop lopen.

 

Maar stel even € 600,- miljoen! Wat kost dat Almere als geheel dan, want Haven is het kleinste stadsdeel?

 

En wat denkt u van Nederland? Dan laat ik nog even in het midden wat het effectief oplevert voor ons klimaat: niets.

 

En wat is de oplossing, een warmtepomp? Techniek uit het jaar kruik, die bovendien vaak niet werkt in een stad. En nog iets, de hele wereld is aan het overgaan op? Jawel, gas. en wij gaan ontgassen.

 

Ik zou zeggen D66, PvdD, PvdA en vooral GL, denkt u dat wij gek zijn?

 

Waarom horen we jullie niet over waterstof? Dat is natuurlijk de oplossing. O ja, dan

moeten we nog even een paar jaar wachten. Nou prima.

 

Intussen kunnen de grote bedrijven zich dan ook aanpassen. Voor het klimaat maakt het niets uit, want de uitstoot van Nederland is op wereldschaal nihil.

 

O.P.A. wil dat onze provincie samen met het Waterschap en de gemeenten een grootschalig project gaat starten om een waterstoffabriek in Flevoland op poten te zetten. Dat project kan zo maar 10 jaar of nog meer tijd nemen, want pas is 2050 willen we van Groningen af.

 

Tijd genoeg dus. Vergeet al die tussenliggende klimaatdoelen maar, dat leidt tot helemaal niets.

 

Geen gedoe meer met warmtepompen en ander niet toekomst vaste technieken, zoals windmolens en zonnepanelen. Alhoewel er zonnepanelen schijnen te bestaan die waterstof produceren. Volgens de media 250L waterstof per dag per paneel.

 

Als we dit doen loopt Flevoland echt voorop en kunnen we het concept wereldwijd uitrollen.

Dus stoppen met de huidige bekrompen denkwijze, maar samen aan de waterstof.

 

Heeft u door dat het huidige leidingen tracé helemaal geschikt is voor waterstof? Dat betekent, om het simpel te zeggen, Groningen afkoppelen en Flevostof aansluiten en uw

huisje is weer warm zonder die rare onbetaalbare tussenstappen.

 

GL, PvdD, D66 en PvdA haal het groene mos tussen de oren weg en ga met twee benen op de 

grond staan. Vervang de Groene stof voor Flevostof.

 

Samen de polder veranderen!

 
Is de jaarrekening 2017 een grapje?

In alle besprekingen tot nu toe ging het over de voorlopige jaarrekening 2017. Diverse toeleveranciers  hadden zaken niet aangeleverd maar de accountant en de organisaties verwachtten weinig verschillen met de te verwachten definitieve jaarrekening.

En braaf als wij opposanten zijn gingen we hier mee akkoord.

Edoch; gisteravond laat om 16.07 verschijnt de definitieve jaarrekening. Wie niet zat te eten was onderweg naar het gemeentehuis.

Alle partijen geven hun visie op de jaarrekening. Let wel de voorlopige want wie  heeft het dikke pak nog even snel tot zich genomen. Ik  ook niet.

Maar vanmorgen keek ik eens in de nieuwe jaarrekening en wat blijkt, we hebben geen € 10.523 winst maar € 56.691 winst over 2017. Dat is echt andere koek en vereist een andere zienswijze.

Het betekent dat de raad weliswaar reuze  leuk bezig was maar met het verkeerde beeld voor ogen. Dat vinden wij geen grapje.

Het roept op zijn minst de vraag op of de gemeente wel in alle opzichten weet wat er macro gebeurt. Zo maar vijf keer zo veel winst. Een geldboompje of slecht overzicht?

Zegt u het maar! Bij mij roept het de vraag op of wij wel een voorlopige jaarrekening moeten accepteren en in behandeling moeten nemen. Ik vind van niet.

Het roept ook de vraag op of Almere wel zo veel winst moet maken. Kunnen de belastingen niet omlaag?

Samen Almere veranderen 

 

 


Verschillen tussen huidige coalitie en oppositie

Afgelopen donderdag bleek wat toch echt de verschillen zijn tussen de huidige coalitie en de oppositie.

De coalitie in Almere voldoet niet aan het landelijk beeld. Het zijn de traditionele bestuurderspartijen die samen klitten op basis van een vaag en jaar kruik uitstralend programma. Met name valt het op dat D66 zich inmiddels uiterst vorige eeuw profileert en volledig is ingekapseld .

Er komt geen deltaplan armoede de wereld uit te beginnen in Almere. Het voedselloket wordt niet overbodig gemaakt. De woningnood wordt niet aangepakt en de gemeentelijke lasten gaan stijgen. Dat zijn de bewoordingen die in verhullende taal het coalitieakkoord 18 pagina’s dik maken.

Mijn raad om niet als PvdA en VVD in één coalitie te gaan zitten is ook niet opgevolgd. Gevolg; beide partijen hebben elkaar in een houtgreep, met als gevolg dit akkoord waar Almere niet verder mee  komt maar stil blijft staan. Het coalitieakkoord is zo vaag dat de 7 wethouders de kans maken om als 7 dwergen te verdwalen in het Almeerse Buitenbos.

De kracht en liefde voor de stad zit deze periode niet bij de coalitie maar juist bij de oppositie. Daar zitten de partijen die verandering willen.

Dit gegeven kwam ook duidelijk naar voren tijdens het debat. De coalitie met dedain op de troon en de coalitie smekend om verandering en vervolgens de coalitie met een glimlach in de afwijs stand. Prachtige repressieve tolerantie.

 

Samen Almere veranderen

 

 


Peiling de Hond

Geen echte peiling van de Hond deze week maar meer een inzicht over een lange periode.

In mijn ogen kan je er uit halen dat er maar weinig voortgang is in Nederland en dat kiezers toch behoorlijk vastgeroest zitten. Ze hebben ook geen echte keuze.

 

Ik heb al langer het gevoel dat er in Nederland weinig plek is voor politieke innovatie. Best wel vreemd. Op het gebied van wetenschap en techniek staan we ons mannetje maar niet als het om politiek gaat. Wat kan daar achter steken? Zijn het de partijen die innovatie tegen houden?

 

Eerlijk gezegd denk ik dat wel.

 

Ten eerste is er natuurlijk het partijbelang. En dat belang loopt zeker niet parallel aan het landsbelang. De diverse partijen stellen steeds mensen op die er systematisch voor kiezen om het systeem boven mensen te plaatsen. Links en recht verschillen daarin niet van elkaar.  Uiteraard belijden ze met de mond iets anders.

 

Ook de nieuwe partijen zoals de PVV en FvD doen dat. Althans, tot heden hoor ik niets vernieuwends, met een stip op de horizon, van het Forum en van de PVV.

 

Zelfs de PvdD  laat in de kern het systeem onaangetast maar preekt alleen maar voor verandering.

Maar verandering regel je niet met preken op onderdelen alleen. Als de PvdD hun doelstellingen ooit willen realiseren dan zullen ze toch echt eerst het systeem op zich moeten veranderen.

 

Nu schrijf ik het wat abstract want wat is het systeem?

 

Simpeler als dat u denkt.

 

Het fundament onder alles wat er nu fout gaat en moet veranderen is… HET GELDSYSTEEM!

Verander dat en je zal zien dat de gehele samenleving zal veranderen en dat zonder bloedvergieten en zonder nare gevolgen voor enkelingen en groepen.

 

Zo dat is ook weer opgelost.

 

                            Samen Almere veranderen

 

 

 


De laatste tijd mis ik luid en duidelijk de FNV over de manier waarop DNB en de politiek om gaat met de pensionados.

Intussen lopen de pensioenen 18% achterop met de werkenden en de prijsontwikkelingen. De rekenrente is 1,7% terwijl het rendement  op de beleggingen 6% is. Bestuurders en beleggers van de fondsen strijken enorme bedragen op en de pensionados gaan er elk jaar op achteruit.

 

WAAROM SPRINGT DE FNV / CNV NIET UIT ZIJN PANTY?

 

Gisteren kwam het antwoord; De FNV/ CNV is akkoord gegaan met de huidige rekenrente en de achterliggende redenatie.

 

De conclusie moet zijn dat de FNV/ CNV mede verantwoordelijk is voor het achterblijven van de inkomens van hun leden. En dat zonder daar duidelijk over te zijn.

Voor mij een reden om plaatsvervangend uit mijn panty te springen.

 

Wat ook bleek is dat de fondsen slecht beleggen. De eerste de beste amateurbelegger scoort al hoger dan die z/g. professionals.

 

Maar  het kan ook niet zonder gevolgen blijven voor DNB. Je mag van DNB verwachten dat zij die domme FNF en CNV goed begeleiden (zorgplicht) Maar het tegendeel is waar. Die 1,7% is gebaseerd op een drogredenatie die uit gaat van garanties van levering maar die garanties worden niet gegeven.

Conclusie, de gepensioneerden betalen voor een niet geleverd product.

 

En dan de politiek. Die kan ook niet buiten schot blijven.

 

Zij hebben al die luitjes aangesteld en beslissen in laatste instantie over de toepassing van bv de rekenrente. En dat doen zij zonder ook maar enige kennis van zaken.

Het is toch treurig dat gepensioneerden al jaren zonder enige noodzaak inleveren en dat zij toestaan dat het pensioen oldboys netwerk zich schandalig verrijkt en ook nog eens slecht werk aflevert.

 

Dat gebeurde onder de vorige en onder de huidige regering.

 

                            Samen Almere veranderen

 


Afgelopen donderdag werd de motie huisvesting van ouderen van APOPA en SP in stemming gebracht.

D66 viel dus twee keer deze week volledig door de mand.

Eerst ontnam D66 ons gewone mensen de mogelijkheid om een referendum te houden en dus ontnam men ons de mogelijkheid van directe democratie. Maar het werd erger. Zij stemden ook tegen de motie huisvesting voor ouderen. En dat tegen een verwacht tekort van 6500 ouderen woningen de komende jaren. Maar wat die sukkels niet in de peiling hebben is dat ze daar mee ook de mogelijkheid van doorstromen van jongeren en starters op de woning markt blokkeren. Ze zijn dus niet voor ouderen, voor jongeren, voor starters en nemen elitaire standpunten in gedreven door z.g. hoog opgeleide mensen zonder levenservaring.

Feitelijk zijn ze dus voor niemand. Nou ja, ik zou zeggen, laten we D66 dan maar opheffen. Als ze toch geen achterban netjes kunnen bedienen en zich beperken tot wat gerommel in huisafval en statiegeld? Nou dan heeft die partij nauwelijks nog toegevoegde waarde. Zouden we voor D66 statiegeld kunnen krijgen?

Ook Leefbaar stemde tegen. Tja. Ook leefbaar is in Almere niet geïnteresseerd in ouderen en hun  leefbaarheid. Die club zweeft tussen livestyle en kleine huisjes waar je je kont niet kan keren. Maar wij gewone mensen schieten daar niets mee op. Die willen gewoon lekker wonen. Betaalbaar en in wijken waar het een goed sociaal klimaat is. Uiteraard was de VVD ook tegen maar daar heb ik het verder niet over. Dat was ingecalculeerd.

 

                            Samen Almere veranderen


De APOPA diende een motie in om meer  voor ouderen te bouwen.

Dat is goed voor de samenleving. Het bevorderd immers de doorstroming waardoor jongeren en starters meer gelegenheid krijgen hun dromen waar te maken.

Met name de VVD Leefbaar en PVV verzette zich op hoge toon tegen deze motie. Maar wij brengen hem wel in stemming.

Het is goed om nu eens op te letten hoe die stemming verloopt.

En beste ouderen, stem niet op partijen die tegen die motie stemmen. Die partijen hebben het gewoon niet goed met U voor.

Maar ook niet met jongeren. Het bouwbeleid uit het verleden is een ramp en blokkeert de doorstroom. Het maakt groepen ongelijkwaardig en daar is de APOPA tegen.

Als er partijen zijn die zeggen dat die motie wat overbodig is omdat het reeds beleid is? Trap er niet in. Want lieve ouderen, waar is uw nieuwe woning? Het zou zo moeten zij dat, als het beleid is, dat dan iedereen blij is met die motie en ziet als ondersteuning en uitbouw van het beleid.

Dus, doorstromer en ouderen, even wakker worden en niet stemmen op partijen die deze motie niet ondersteunen met een JA stem.

Het gaat hier om uw toekomst en uw geluksgevoel.

 


Afgelopen donderdag werd de motie van APOPA en SP besproken op de Politieke Markt

Beide partijen wilden extra aandacht voor ouderen aangezien Almere aan het vergrijzen is. Het huidige woningenbestand is om begrijpelijke redenen niet afgestemd op de vergrijzing. Dat betekent extra bouwen voor ouderen. Dat helpt jongeren ook weer verder omdat er dan voor hun woningen vrij komen. Het lijkt simpel. Ja voor sommige partijen wel. De PvdA was serieus en constructief en het CDA ook wel alhoewel ik bij die laatste club wel moeite had om dat te doorgronden. Ze hadden een gecompliceerde en emotionele uitleg maar ach, het gaat om de samenvatting.

De wethouder gaf aan dat de motie het bestaande beleid ondersteunt. Hoera zou je zeggen. Maar nee, ze zei ook dat de motie wat overbodig was. Vinden ouderen dan gemakkelijk geschikte woonruimte? Nee dat is niet zo. Zie ook de landelijke media.

Wat ik even niet door had was dat deze wethouder ook lijsttrekken is van het CDA. En ja, eerst partijpolitiek en dan de ouderen.

Niet bij de APOPA en in dit geval ook niet bij de SP en PvdA..

Zolang de wethouders niet met bouwhelmpjes op in de PM verschijnen en zolang er geen nieuw coalitie akkoord is waarin een ambitie voor 8000 nieuwe woningen is vastgelegd zal de APOPA niet rusten.

Er moet gebouwd worden in Almere en minder voor dreamers maar voor gewone mensen van vlees en bloed. Wonen is geen lifestyle maar een bestaansvoorwaarde die als zodanig ook erkent wordt door onze grondwet en het Europees manifest.

                            Samen Almere veranderen 


De raad van Almere is weer eens met lucht bezig

Het spel rondom een nieuwe stadsomroep is weer vol op de agenda. En wat zie ik? De coalitie trapt wederom in de zelfde fout als enkele jaren terug.

Toen koos men voor Media036 waarvan de raad van te voren wist dat de begroting niet deugde en de personen er achter er merkwaardige organisatorisch creatieve toestanden  op na hielden. Maar nee hoor, ondanks alle kennis gewoon een politieke beslissing nemen voor een partij waarvan je te voren weet dat het failliet zal gaan.

Wat gebeurt er? Herhaling van zetten. Ze hebben niets geleerd en gaan de zelfde weg in slaan en men denkt dat de raad er over gaat of er een omroep komt. Wel lieve raadsleden; daar gaat u niet over. Daar gaan de burgers over en het commissariaat van de media deelt uit.

U mag alleen zeggen of u vindt dat een kandidaat een goede PBO heeft (Programma Bepalend Orgaan) Verder is het handig als u kijkt in de KvK zodat u weet wat er achter steekt. Het zou, zoals de vorige keer, toch geen kapsalon zijn?  Verder raad ik u aan om de begroting te onderzoeken. Dan kunt u zien of de kandidaat enig gevoel heeft met een publieke zender.

Verder heeft u als raad helemaal niets in te brengen en het kost de gemeente niets. U krijgt namelijk geld van het rijk.

Bega deze keer eens geen politieke blunder.  Creëer geen tweede Berlusconi

 

 


Coalitie partijen in Almere hebben maling aan de ouderen!

Het bewijs is geleverd. De inkomens van ouderen met een smalle beurs gaan er niet op vooruit. Maar wat doen de coalitie partijen van Almere? Ze verhogen de gemeentebelastingen boven de gemaakte afspraak met de kiezers in 2014.

De ouderen zijn meer geld kwijt voor kosten als zorg, kleding, medicijnen, voeding en vervoer terwijl het besteedbaar inkomen omlaaggaat .

Dat moet een goede reden zijn voor alle ouderen van Almere om niet op de coalitie partijen te stemmen.

Wij zullen ons inspannen om de teveel betaalde belasting in 2018 terug te geven aan de inwoners per begroting van 2019.

Dat kunnen wij alleen maar doen als u op ons stemt.

Help ons om ons karwij af te maken.

Armoede moet de wereld uit te beginnen in Almere en geen belastingverhogingen boven de inflatie.

Daar staat de APOPA voor.

Overigens zijn wij ook tegen de Floriade. Zonder Floriade hield Almere geld over en kon de belasting omlaag.

 

 

 


“Economie?” Het zal wel.

 

De economie stelt niets voor. Ze zeggen, het gaat economisch goed, maar het helpt u niet verder. De reden daarvoor is een simpele. De plus van de economie gaat niet naar u maar naar een klein clubje mensen. De economie is een getal waarbij het BNP wordt gedeeld door het aantal inwoners.

 

Er zijn in de geschiedenis een aantal, ook op liberale principes gebaseerde economieën ten onder gegaan door de barre omstandigheden die ontstonden door ongelijke verdeling.

Het oude Rome, maar ook Italië in de renaissance tijd.

 

Ook Nederland kende zijn fiasco. De Gouden eeuw. Ook die economie sloeg om in bittere armoede doordat tijdens de Gouden eeuw de welvaart ongelijk werd verdeeld.

 

En nu in 2018 kennen we nog steeds het zelfde fenomeen. Ongelijk verdeelde welvaart. Dat is de grootste bedreiging van deze tijd. En doordat onze zelfbenoemde leiders in Brussel de economie geglobaliseerd hebben is het een wereld probleem en een enorme bedreiging voor iedereen.

 

Maar er is gelukkig een medicijn. Gewoon de welvaart herverdelen. Dat betekent invoering van een leefbaar basisinkomen, een max salaris naast een min salarisGeen salarisverhoging in procenten maar in centen. Verhoging in procenten betekent het verder uiteen drijven van inkomens. In Almere kan dat starten door het invoeren van een parallelmunt.

 

Van Alkmaar begint de victorie naar Van Almere begint de victorie.

 

 

 

 

 


De dag van Dak, Dak Loos om precies te zijn.

 

"Jullie kennen mij natuurlijk niet maar mijn naam is Dak.Dak Loos om precies te zijn.

Ik woon al 5 jaar in het Pampushout maar niemand ziet mij. U vast ook niet."

 

"Wist u wel dat de geluk index op mij gebaseerd is? Ja, ik sta model voor het gevoel

van de Nederlander. Het zit zo. Een paar maanden geleden zwierf ik over de Botterweg

en ik kwam een heel leuk meisje tegen van een jaar of 20."

 

"Hallo", zei zij en ik bescheiden, “goeden dag”. "Hallo", zei ze weer en voegde er aan

toe “ik heet Miranda”. "Leuke naam", zei ik." Maar wat doe je hier in de regen?" "Nou", zei

ze “ik ben op zoek naar de gemiddelde Nederlander en wil weten hoe gelukkig hij is.

Ik werk namelijk bij het SCP." "O", zei ik. "Nou ik ben een wel erg gemiddelde Nederlander."

“O wat leuk”, was de reactie. "Mag ik u dan een paar vragen stellen. Maar graag bij u thuis

want het is hier zo nat."

 

"Ja hoor" zei ik." Moeten we hier 50 passen het bos in. En eh, noem me maar Dak Van Dak Loos.

Kijk zei ik, hier woon ik onder dat zeiltje. Al wel 5 jaar." "Ok",  zei het meisje. Dan bent u vast

niet gelukkig." "Ja hoor", zei ik. "Ik krijg hier nooit een deurwaarder aan huis. En ik heb ook

geen hypotheek, geen gas water en licht en eten pik ik bij de boer. Ik ben juist een zeer

gelukkig mens." Ja"" , zei het meisje, maar u heeft ook geen TV." "Gelukkig niet. Ik kijk alleen

bij de boer naar de 2e kamer. Daar ijvert de VVD voor mijn geluk."

 

"Uw geluk, meneer Dak?" "Ja natuurlijk! Binnen de kortste keren heb ik buren en daar word

ik heel gelukkig van. Stel u voor, al die zeiltjes hier in het Pampushout met gelukkige mensen.

Niets te besteden, lid van het voedselloket, geen huis en hypotheek en geen huur. Geen 

zorgpolis en de deurwaarder kan ons niet vinden."

 

"Kijk, neem nu vandaag. Als ik een huis had gehad zat ik nu niet gezellig met een leuke

dame van 20 onder een zeiltje in het bos. Oude tijden herleven en ik kan er weer maanden 

tegenaan."

 

"Was uw leven vroeger anders?" "Ja zeker! Ik verdiende € 10.000,- per maand en had

wel 4 leuke meisjes in dienst en 14 leuke mannen. Toen had de VVD niet de macht. 

Kijk Miranda. In die tijd hadden mensen een vast contract en een pensioenopbouw.

Allemaal zorgen. Tegenwoordig gaat het geld naar buitenlandse investeerders.

Lekker simpel en zorgeloos."

 

Tijd voor samen veranderen!

 

 

 


Het zal onvermijdelijk zijn. De GR 2018 wordt een referendum.

 

De 4 Daltons schamen zich nergens voor. Namens hun partijen proberen ze Nederland terug te duwen naar de vorige eeuw. 3 van de 4 moeten wel want anders mag je niet aanschuiven bij de VVD.

 

U weet wel, die partij die pretendeert liberaal te zijn maar die dat doet door de maatschappij in regels te smoren en door de bewoners te verdelen in bv jonge en oud of werkenden en niet werkenden, hoog en laag opgeleid of groot bedrijf of klein bedrijf. Hun tactiek is verdeel en heers onder het mom van vrijheid blijheid. Men schaft zelfs ons referendum af.

 

De andere drie partijen maken dit mogelijk zoals de PvdA dit deed in Rutte 2. Maar het gaat goed. Het Forum knabbelt aan de stoelpoten van Rutte3. Let dus wel op in maart 2018. De leugenmachine zal op volle toeren gaan draaien.

 

Alleen de CU zal constant blijven. Die hebben een vaste aanhang die, zolang men het kan uitleggen, met omfloerste stem en in gebeden voor verandering kan vragen CU te blijven stemmen.

 

Ook in Almere zal men aan de stoelpoten van de VVD gaan zagen. Niet door het Forum maar door de 3 musketiers. Drie oudgedienden van de VVD die als jonge honden op de afgekloven kluif springen. Je kan merken dat ze enige tijd uit de roulatie zijn want in hun speerpunten zit van alles maar niets wat anderen ook beweren. Het is een stamppot van PVV, VVD standpunten waarvan er enkele zijn waar een gemeente niet over gaat.

 

Het meest valt op dat er mensen bij zijn die hartstochtelijk voor de Floriade zijn maar nu even niet.

 

Lieve kiezer, ga op zeker. De APOPA is van af de start tegen de huidige opzet van de Floriade. Dat zijn we voor de GR 2018 maar ook na de GR 2016!

 

 

Tijd voor samen veranderen!

 


Meeting Almere mensen niets met armoede!

 

Op 13 december is er weer een meeting in Almere van mensen die niets hebben met armoede. Het is in mijn raadsperiode de 5e meeting.

 

Het is een bijeenkomst van mensen die heel graag de armoede effectief willen bestrijden omdat men inmiddels de rampzalige gevolgen van armoede goed in beeld heeft. Dat had men 4 jaar geleden ook al. Maar wat is er gebeurd? De armoede neemt toe! Niet alleen in Almere maar weer in de hele EU.

 

Hoe zit dat? Wil men de armoede wel uitroeien zoals we dat wel doen met malaria?

Ik begin het me af te vragen. Tot heden kwam niemand met het recept tegen armoede terwijl de oorzaak bekent is.

 

Armoede heeft als oorzaak dat men te weinig geld heeft. Dus? Zorg er voor dat iedereen voldoende geld heeft! En opgelost.

 

Maar om dat te bereiken moet je het systeem aanpakken. Het huidige systeem creëert armoede. Wat is het recept? Niet speculeren met:

 

· Geld, aandelen. grondstoffen voor voedsel en energie

· De volkshuisvesting en voeding.

· Gezondheidszorg uit de commercie.

· Een parallel munt en daarmee een parallel economie die ons meer crisisproef maakt

· En heel belangrijk, een OLBI. Onvoorwaardelijk Leefbaar Basis Inkomen.

 

Nou lieve mensen, dat wordt dus veranderen. Moeilijk? Welnee, de slavernij hebben we toch ook samen afgeschaft! Laten we deze klus ook maar samen doen. 

 

Tijd voor samen veranderen!

 

 


Bij het ADW debat was de F weer dominant en preferent.

 

Het bleek dat de coalitie een mooi liedje heeft ingestudeerd. Het F liedje. O, het is zo mooi met de Floriade en straks houden we er een mooie wijk aan over. Even nadenken; het heet de Floriade wijk maar verder zijn het een aantal straten en huizen. Die kan je ook gelijk bouwen zonder de Floriade. Nee, het is een manier om straks geheel of gedeeltelijk de verliezen te verhullen.

 

Het gaat hier gewoon om twee projecten. De Floriade en een nieuwbouwwijk. Die projecten en de wijk hebben hun eigen begroting en zo zullen wij er ook naar kijken. Over begroting gesproken. Heeft u ook de begroting van de Floriade gezien in ADW? Rekent u die eens na?

Hij klopt niet. Kunnen ze bij de Floriade BV wel rekenen? De APOPA heeft de Floriade BV vragen gesteld en is benieuwd naar het antwoord. Ik was verbaasd over de inbreng van de CU. Stel, het nieuwe college houdt de Floriade tegen, dan staat dat voor een onbetrouwbare overheid.

 

Dus als je tegen 20 miljoen verlies aan kijkt moet je toch gewoon door gaan. Dat is geen onbetrouwbare overheid maar een domme overheid. Overigens, nu hebben we een domme coalitie die rustig een project laat door gaan wat 99% zeker rond 20 miljoen verlies gaat opleveren. En ze weten dat want het is ze verteld.

 

Wat ook opvalt in de begroting in ADW is dat de kosten voor verplaatsen van de WOK en de Camping niet genoemd worden. Wat is hier de truc? Dat hebben ze zeker ergens anders verstopt. Maar wij van APOPA laten ons niet bedotten. Ook daar hebben we vragen over gesteld.

 

We houden u op de hoogte!

 


De werkelijke misdaad cijfers in Almere liggen ongeveer 75% hoger dan getoond 

 

Begin dit jaar was er een agendapunt op de PM over de criminaliteitscijfers van Almere en een analyse van de aangiftes. Het was een positief beeld.

 

Tijdens die PM stelde ik indringende vragen over het waarheidsgehalte van die cijfers.

Met klem werd door de Burgemeester en vooral de politie leidinggevende gesteld dat die cijfers klopte. Ik had grote twijfel.

 

Eind 2016 was er regelmatig in de media te vernemen dat het aantal geregistreerde aangiftes en de opvolging daarvan een volledig verkeerd beeld gaven. Ook de politiebonden beklemtoonden dit gegeven in Nieuwsuur. In Nieuwsuur werd uitgelegd dat het management van de politie stuurde op prioriteit en capaciteit. Men schatte dat de werkelijke misdaad cijfers ongeveer 75% hoger lagen dan getoond. Ik werd niet begrepen en kreeg ook geen steun. Zelfs niet van de PVV.

 

Dat het Politiemanagement stuurt op de genoemde zaken is logisch en goed verdedigbaar. Als je één agent hebt kan je er niet twee in een auto op pad sturen. Maar het aanwezige management ontkende dit glashard.

 

Deze week komt RTL met een artikel over deze kwestie die mijn stellingname handen en voeten geeft. Wat doet de lokale VVD? Ze willen een meldpunt. Zij vinden de gang van zaken onacceptabel. Dat vind ik ook. Maar wat zijn de feiten. Het management van de politie wordt aangestuurd door? Jawel de VVD. De top van het ministerie van Veiligheid en Justitie is VVD, ik mag wel zeggen de VVD. Het is de VVD die een meldpunt tegen de VVD wil inrichten. Nou mensen: bellen maar.                                                                                                            

Feitelijk is V&J het partijkantoor van de VVD en dan nu zeuren. Dat is niet eerlijk O nee.

Het was Bonnetje Opstelten. Fred Teeven voor volk en vaderland en Roekie v/d Steur die feitelijk de politie organisatie kapot georganiseerd hebben. Nee, het ligt niet aan onze lokale agenten. Die doen hun best maar als de leiders falen tja, dan heb je als agent een groot probleem.

 

In de nieuwe raadsperiode zal ik namens APOPA doorgaan met de strijd tegen de vertekende cijfers en proberen de burgerij te ondersteunen met het veiliger maken van Almere.

 

En dit is een belofte.

 

 


Minderwaardige ouderen....

 

Als je klaar bent met werken voor loon is er pensioen en AOW. Voor velen in Nederland alleen AOW omdat er in vele branches simpelweg niets of veel te weinig gedacht werd aan ‘later’. Maar ‘later’ komt, altijd, net als een onafwendbare dood. Maar dat stukje tussen ‘klaar met werken voor loon’ en dood, daar wil ik het over hebben.

 

Dat stukje dat het er niet zoveel meer toe doet wat je doet en waarom. Geen verplichte bijscholingen en of opleidingen meer. Niet meer tussen kuchende en zwetende lichamen in de trein. Niet meer ziek melden bij je leidinggevenden. Geen poortwachters meer die je uit je koorts en je zieke lichaam praten. Geen te kort durende vakanties meer enz. enz.

 

Veel ouderen moeten ‘doorwerken’ omdat hun AOW simpelweg niet toereikend is. Ze gaan een beetje ‘rommelden in de marge’, beetje hier en daar hand en spandiensten. Vaak zwart maar ook wit want een oudere wit uitbetalen levert voor de werknemer en werkgever ook voordelen op omdat er immers geen pensioen afdracht meer is bijvoorbeeld. Totdat je niet meer kan, je lichaam en geest gaat zich vroeg of laat klaarmaken voor het onvermijdelijke. De dood.

 

Voor velen is de dood in ‘deze tijd’ een uitkomst: niet zoveel geld, niet zoveel bezoek, kinderen die je liever vergeten. “Het leven is klaar”, hoor ik de laatste tijd steeds vaker. En ook voor onze regering wordt je zo langzamerhand een kostenpost. De laatste kabinetten geven de ouderen het gevoel dat ze vergeten zijn. Vergeten worden.  Bestaande pensioenen zijn gekort of bevroren. AOW leeftijd gaat omhoog met als achterliggende gedachte ‘wij worden steeds ouder, het wordt anders onbetaalbaar”.

 

De vraag rijst: blijven wij in volle vaart afstevenen op een steeds individuelere maatschappij? Of zijn we alleen bezig ons eigen (geld)vermogen te beschermen ten koste van alles. Vermogens die onmogelijk in een leven opgemaakt kunnen worden?

 

Er komen steeds meer ouderen en ook steeds meer ouderen die het financieel niet goed voor elkaar hebben. We kunnen ze daarop afrekenen of  simpelweg ‘sociaal’ zijn. Het is aan ons allemaal en met name de politiek om juist de kwetsbare ouderen niet weg te zetten want juist deze ouderen zijn het fundament voor onze rijkdom geweest.

 

 

 


Ontmoeting met de CU. Zo maar in het wild.

 

Gisteren trof ik iemand van de CU. Zo maar in het wild. Natuurlijk mijn kans om over het regeerakkoord te beginnen.

 

Mijn vraag; hoe kan je als serieuze en gewaardeerde partij nu instemmen met het achterblijven van Opa en Oma in hun inkomen. Even stilte. En..  geen antwoord maar wel een stelling. Tja wij zitten niet aan de kant, wij nemen verantwoordelijkheid.

 

Voor een gezinspartij is dit natuurlijk dodelijk. Feitelijk zegt men; ja om in de regering te mogen zitten hebben we het er voor over dat ouderen verarmen. Dat is wat de CU doet. Verantwoordelijkheid nemen voor verarming onder de ouderen.

 

Nu zitten er best veel ouderen bij de CU. Wat zouden die daar van vinden? Is de CU nu bezig om een deel van zijn achterban af te branden? Zou de CU nu het lidmaatschap van de CU gratis maken voor ouderen?

 

Van D66 weten we dat Opa en Oma geen lid zijn en dus ja, dat zij niets op hebben met de oudere mens is niet te begrijpen maar wel verklaarbaar. De VVD? Daar heb ik het niet over. Dat is tegenwoordig de knuffel partij van CU, het CDA en D66. Doe wat Rutte wil en je mag aanschuiven.

 

Overigens is het CDA ook een familie partij. Toch stemmen zij in met de verarming van Opa en Oma. En ook zij hebben veel oudere leden.

 

Het lijkt wel of er iets goed mis is met de Christelijk politiek. Opa en Oma kunnen het schudden. Opa en Oma blijven maar mooi thuis en dan bezuinigen we op de thuiszorg. De gemeenten lossen dat maar op.

 

Voor de ouderen breken barre tijden aan. Inkomens daling, kosten verhoging, verpleeghuizen weg en de thuishulp haakt van ellende af. Die mensen weten niet waar ze het zoeken moeten door de werkdruk. Ik heb de Bijbel maar eens geraadpleegd. Daar staat echt wat anders in. Daar heeft men het over naaste liefde en eert uw vader en moeder. Ja, u leest het goed.

 

Ik ben een beetje boos. Ik houd niet van mensen die hun achtergrond verloochenen om minister te kunnen worden.

 

Tijd voor samen veranderen!

 


Is het CBS het Centraal Bureau voor Sprookjes?

 

Het CBS verspreid weer eens sprookjes. Even zelf nadenken. Al vele tientallen jaren is bekend dat er gemiddeld meer ouderen sterven door griep, koude en warmte. Al wel 10 jaar roept het CBS dat de AOW leeftijd omhoog moet. Reden; we worden gemiddeld steeds ouder.

 

En nu? Plotseling even niet. Oorzaak de koude winters en de griep. Is dit logisch? U heeft natuurlijk nagedacht en zelf weet u dan wel beter. Griep is van alle jaren en vroeger was het nog kouder.

 

Wat kan hier achter zitten.Het CBS is natuurlijk een overheidsinstituut. Stel nu dat het CBS zou zeggen dat het achterblijven van de inkomens van ouderen steeds meer ouderen niet in staat stelt om gezond te eten en goed gebruik te maken van de zorg. Vele ouderen zijn inmiddels zorg mijdend.

 

Het is ook al lang bekend dat hogere inkomens langer leven dan lage inkomens, gemiddeld 7 jaar verschil.En als die groep ouderen steeds meer uitvallers heeft, dan heeft dat op een gegeven moment invloed op het gemiddelde.

 

Ik krijg nu plotseling een slecht gevoel. Is dit beleid?

 

De BV Nederland heeft een groot belang bij het groot houden van het pensioenvermogen. 1,4 biljoen staat prachtig op de balans. Zo houdt Nederland wel zijn AA status en dat is voor de overheid en grote bedrijven van eminent belang.

 

Maar ok, u denkt: ‘die Johan is te veel complotdenker’. O ja? Maar kunt u dan een andere reden bedenken waarom ouderen achter moeten blijven in hun inkomen?

 

Ik kan het niet bedenken!

Tijd voor samen veranderen!