Blogs

Is de jaarrekening 2017 een grapje?

In alle besprekingen tot nu toe ging het over de voorlopige jaarrekening 2017. Diverse toeleveranciers  hadden zaken niet aangeleverd maar de accountant en de organisaties verwachtten weinig verschillen met de te verwachten definitieve jaarrekening.

En braaf als wij opposanten zijn gingen we hier mee akkoord.

Edoch; gisteravond laat om 16.07 verschijnt de definitieve jaarrekening. Wie niet zat te eten was onderweg naar het gemeentehuis.

Alle partijen geven hun visie op de jaarrekening. Let wel de voorlopige want wie  heeft het dikke pak nog even snel tot zich genomen. Ik  ook niet.

Maar vanmorgen keek ik eens in de nieuwe jaarrekening en wat blijkt, we hebben geen € 10.523 winst maar € 56.691 winst over 2017. Dat is echt andere koek en vereist een andere zienswijze.

Het betekent dat de raad weliswaar reuze  leuk bezig was maar met het verkeerde beeld voor ogen. Dat vinden wij geen grapje.

Het roept op zijn minst de vraag op of de gemeente wel in alle opzichten weet wat er macro gebeurt. Zo maar vijf keer zo veel winst. Een geldboompje of slecht overzicht?

Zegt u het maar! Bij mij roept het de vraag op of wij wel een voorlopige jaarrekening moeten accepteren en in behandeling moeten nemen. Ik vind van niet.

Het roept ook de vraag op of Almere wel zo veel winst moet maken. Kunnen de belastingen niet omlaag?

Samen Almere veranderen 

 

 


Verschillen tussen huidige coalitie en oppositie

Afgelopen donderdag bleek wat toch echt de verschillen zijn tussen de huidige coalitie en de oppositie.

De coalitie in Almere voldoet niet aan het landelijk beeld. Het zijn de traditionele bestuurderspartijen die samen klitten op basis van een vaag en jaar kruik uitstralend programma. Met name valt het op dat D66 zich inmiddels uiterst vorige eeuw profileert en volledig is ingekapseld .

Er komt geen deltaplan armoede de wereld uit te beginnen in Almere. Het voedselloket wordt niet overbodig gemaakt. De woningnood wordt niet aangepakt en de gemeentelijke lasten gaan stijgen. Dat zijn de bewoordingen die in verhullende taal het coalitieakkoord 18 pagina’s dik maken.

Mijn raad om niet als PvdA en VVD in één coalitie te gaan zitten is ook niet opgevolgd. Gevolg; beide partijen hebben elkaar in een houtgreep, met als gevolg dit akkoord waar Almere niet verder mee  komt maar stil blijft staan. Het coalitieakkoord is zo vaag dat de 7 wethouders de kans maken om als 7 dwergen te verdwalen in het Almeerse Buitenbos.

De kracht en liefde voor de stad zit deze periode niet bij de coalitie maar juist bij de oppositie. Daar zitten de partijen die verandering willen.

Dit gegeven kwam ook duidelijk naar voren tijdens het debat. De coalitie met dedain op de troon en de coalitie smekend om verandering en vervolgens de coalitie met een glimlach in de afwijs stand. Prachtige repressieve tolerantie.

 

 


Peiling de Hond

Geen echte peiling van de Hond deze week maar meer een inzicht over een lange periode.

In mijn ogen kan je er uit halen dat er maar weinig voortgang is in Nederland en dat kiezers toch behoorlijk vastgeroest zitten. Ze hebben ook geen echte keuze.

 

Ik heb al langer het gevoel dat er in Nederland weinig plek is voor politieke innovatie. Best wel vreemd. Op het gebied van wetenschap en techniek staan we ons mannetje maar niet als het om politiek gaat. Wat kan daar achter steken? Zijn het de partijen die innovatie tegen houden?

 

Eerlijk gezegd denk ik dat wel.

 

Ten eerste is er natuurlijk het partijbelang. En dat belang loopt zeker niet parallel aan het landsbelang. De diverse partijen stellen steeds mensen op die er systematisch voor kiezen om het systeem boven mensen te plaatsen. Links en recht verschillen daarin niet van elkaar.  Uiteraard belijden ze met de mond iets anders.

 

Ook de nieuwe partijen zoals de PVV en FvD doen dat. Althans, tot heden hoor ik niets vernieuwends, met een stip op de horizon, van het Forum en van de PVV.

 

Zelfs de PvdD  laat in de kern het systeem onaangetast maar preekt alleen maar voor verandering.

Maar verandering regel je niet met preken op onderdelen alleen. Als de PvdD hun doelstellingen ooit willen realiseren dan zullen ze toch echt eerst het systeem op zich moeten veranderen.

 

Nu schrijf ik het wat abstract want wat is het systeem?

 

Simpeler als dat u denkt.

 

Het fundament onder alles wat er nu fout gaat en moet veranderen is… HET GELDSYSTEEM!

Verander dat en je zal zien dat de gehele samenleving zal veranderen en dat zonder bloedvergieten en zonder nare gevolgen voor enkelingen en groepen.

 

Zo dat is ook weer opgelost.

 

                            Samen Almere veranderen

 

 

 


De laatste tijd mis ik luid en duidelijk de FNV over de manier waarop DNB en de politiek om gaat met de pensionados.

Intussen lopen de pensioenen 18% achterop met de werkenden en de prijsontwikkelingen. De rekenrente is 1,7% terwijl het rendement  op de beleggingen 6% is. Bestuurders en beleggers van de fondsen strijken enorme bedragen op en de pensionados gaan er elk jaar op achteruit.

 

WAAROM SPRINGT DE FNV / CNV NIET UIT ZIJN PANTY?

 

Gisteren kwam het antwoord; De FNV/ CNV is akkoord gegaan met de huidige rekenrente en de achterliggende redenatie.

 

De conclusie moet zijn dat de FNV/ CNV mede verantwoordelijk is voor het achterblijven van de inkomens van hun leden. En dat zonder daar duidelijk over te zijn.

Voor mij een reden om plaatsvervangend uit mijn panty te springen.

 

Wat ook bleek is dat de fondsen slecht beleggen. De eerste de beste amateurbelegger scoort al hoger dan die z/g. professionals.

 

Maar  het kan ook niet zonder gevolgen blijven voor DNB. Je mag van DNB verwachten dat zij die domme FNF en CNV goed begeleiden (zorgplicht) Maar het tegendeel is waar. Die 1,7% is gebaseerd op een drogredenatie die uit gaat van garanties van levering maar die garanties worden niet gegeven.

Conclusie, de gepensioneerden betalen voor een niet geleverd product.

 

En dan de politiek. Die kan ook niet buiten schot blijven.

 

Zij hebben al die luitjes aangesteld en beslissen in laatste instantie over de toepassing van bv de rekenrente. En dat doen zij zonder ook maar enige kennis van zaken.

Het is toch treurig dat gepensioneerden al jaren zonder enige noodzaak inleveren en dat zij toestaan dat het pensioen oldboys netwerk zich schandalig verrijkt en ook nog eens slecht werk aflevert.

 

Dat gebeurde onder de vorige en onder de huidige regering.

 

                            Samen Almere veranderen

 


Afgelopen donderdag werd de motie huisvesting van ouderen van APOPA en SP in stemming gebracht.

D66 viel dus twee keer deze week volledig door de mand.

Eerst ontnam D66 ons gewone mensen de mogelijkheid om een referendum te houden en dus ontnam men ons de mogelijkheid van directe democratie. Maar het werd erger. Zij stemden ook tegen de motie huisvesting voor ouderen. En dat tegen een verwacht tekort van 6500 ouderen woningen de komende jaren. Maar wat die sukkels niet in de peiling hebben is dat ze daar mee ook de mogelijkheid van doorstromen van jongeren en starters op de woning markt blokkeren. Ze zijn dus niet voor ouderen, voor jongeren, voor starters en nemen elitaire standpunten in gedreven door z.g. hoog opgeleide mensen zonder levenservaring.

Feitelijk zijn ze dus voor niemand. Nou ja, ik zou zeggen, laten we D66 dan maar opheffen. Als ze toch geen achterban netjes kunnen bedienen en zich beperken tot wat gerommel in huisafval en statiegeld? Nou dan heeft die partij nauwelijks nog toegevoegde waarde. Zouden we voor D66 statiegeld kunnen krijgen?

Ook Leefbaar stemde tegen. Tja. Ook leefbaar is in Almere niet geïnteresseerd in ouderen en hun  leefbaarheid. Die club zweeft tussen livestyle en kleine huisjes waar je je kont niet kan keren. Maar wij gewone mensen schieten daar niets mee op. Die willen gewoon lekker wonen. Betaalbaar en in wijken waar het een goed sociaal klimaat is. Uiteraard was de VVD ook tegen maar daar heb ik het verder niet over. Dat was ingecalculeerd.

 

                            Samen Almere veranderen


De APOPA diende een motie in om meer  voor ouderen te bouwen.

Dat is goed voor de samenleving. Het bevorderd immers de doorstroming waardoor jongeren en starters meer gelegenheid krijgen hun dromen waar te maken.

Met name de VVD Leefbaar en PVV verzette zich op hoge toon tegen deze motie. Maar wij brengen hem wel in stemming.

Het is goed om nu eens op te letten hoe die stemming verloopt.

En beste ouderen, stem niet op partijen die tegen die motie stemmen. Die partijen hebben het gewoon niet goed met U voor.

Maar ook niet met jongeren. Het bouwbeleid uit het verleden is een ramp en blokkeert de doorstroom. Het maakt groepen ongelijkwaardig en daar is de APOPA tegen.

Als er partijen zijn die zeggen dat die motie wat overbodig is omdat het reeds beleid is? Trap er niet in. Want lieve ouderen, waar is uw nieuwe woning? Het zou zo moeten zij dat, als het beleid is, dat dan iedereen blij is met die motie en ziet als ondersteuning en uitbouw van het beleid.

Dus, doorstromer en ouderen, even wakker worden en niet stemmen op partijen die deze motie niet ondersteunen met een JA stem.

Het gaat hier om uw toekomst en uw geluksgevoel.

 


Afgelopen donderdag werd de motie van APOPA en SP besproken op de Politieke Markt

Beide partijen wilden extra aandacht voor ouderen aangezien Almere aan het vergrijzen is. Het huidige woningenbestand is om begrijpelijke redenen niet afgestemd op de vergrijzing. Dat betekent extra bouwen voor ouderen. Dat helpt jongeren ook weer verder omdat er dan voor hun woningen vrij komen. Het lijkt simpel. Ja voor sommige partijen wel. De PvdA was serieus en constructief en het CDA ook wel alhoewel ik bij die laatste club wel moeite had om dat te doorgronden. Ze hadden een gecompliceerde en emotionele uitleg maar ach, het gaat om de samenvatting.

De wethouder gaf aan dat de motie het bestaande beleid ondersteunt. Hoera zou je zeggen. Maar nee, ze zei ook dat de motie wat overbodig was. Vinden ouderen dan gemakkelijk geschikte woonruimte? Nee dat is niet zo. Zie ook de landelijke media.

Wat ik even niet door had was dat deze wethouder ook lijsttrekken is van het CDA. En ja, eerst partijpolitiek en dan de ouderen.

Niet bij de APOPA en in dit geval ook niet bij de SP en PvdA..

Zolang de wethouders niet met bouwhelmpjes op in de PM verschijnen en zolang er geen nieuw coalitie akkoord is waarin een ambitie voor 8000 nieuwe woningen is vastgelegd zal de APOPA niet rusten.

Er moet gebouwd worden in Almere en minder voor dreamers maar voor gewone mensen van vlees en bloed. Wonen is geen lifestyle maar een bestaansvoorwaarde die als zodanig ook erkent wordt door onze grondwet en het Europees manifest.

                            Samen Almere veranderen 


De raad van Almere is weer eens met lucht bezig

Het spel rondom een nieuwe stadsomroep is weer vol op de agenda. En wat zie ik? De coalitie trapt wederom in de zelfde fout als enkele jaren terug.

Toen koos men voor Media036 waarvan de raad van te voren wist dat de begroting niet deugde en de personen er achter er merkwaardige organisatorisch creatieve toestanden  op na hielden. Maar nee hoor, ondanks alle kennis gewoon een politieke beslissing nemen voor een partij waarvan je te voren weet dat het failliet zal gaan.

Wat gebeurt er? Herhaling van zetten. Ze hebben niets geleerd en gaan de zelfde weg in slaan en men denkt dat de raad er over gaat of er een omroep komt. Wel lieve raadsleden; daar gaat u niet over. Daar gaan de burgers over en het commissariaat van de media deelt uit.

U mag alleen zeggen of u vindt dat een kandidaat een goede PBO heeft (Programma Bepalend Orgaan) Verder is het handig als u kijkt in de KvK zodat u weet wat er achter steekt. Het zou, zoals de vorige keer, toch geen kapsalon zijn?  Verder raad ik u aan om de begroting te onderzoeken. Dan kunt u zien of de kandidaat enig gevoel heeft met een publieke zender.

Verder heeft u als raad helemaal niets in te brengen en het kost de gemeente niets. U krijgt namelijk geld van het rijk.

Bega deze keer eens geen politieke blunder.  Creëer geen tweede Berlusconi

 

 


Coalitie partijen in Almere hebben maling aan de ouderen!

Het bewijs is geleverd. De inkomens van ouderen met een smalle beurs gaan er niet op vooruit. Maar wat doen de coalitie partijen van Almere? Ze verhogen de gemeentebelastingen boven de gemaakte afspraak met de kiezers in 2014.

De ouderen zijn meer geld kwijt voor kosten als zorg, kleding, medicijnen, voeding en vervoer terwijl het besteedbaar inkomen omlaaggaat .

Dat moet een goede reden zijn voor alle ouderen van Almere om niet op de coalitie partijen te stemmen.

Wij zullen ons inspannen om de teveel betaalde belasting in 2018 terug te geven aan de inwoners per begroting van 2019.

Dat kunnen wij alleen maar doen als u op ons stemt.

Help ons om ons karwij af te maken.

Armoede moet de wereld uit te beginnen in Almere en geen belastingverhogingen boven de inflatie.

Daar staat de APOPA voor.

Overigens zijn wij ook tegen de Floriade. Zonder Floriade hield Almere geld over en kon de belasting omlaag.

 

 

 


“Economie?” Het zal wel.

 

De economie stelt niets voor. Ze zeggen, het gaat economisch goed, maar het helpt u niet verder. De reden daarvoor is een simpele. De plus van de economie gaat niet naar u maar naar een klein clubje mensen. De economie is een getal waarbij het BNP wordt gedeeld door het aantal inwoners.

 

Er zijn in de geschiedenis een aantal, ook op liberale principes gebaseerde economieën ten onder gegaan door de barre omstandigheden die ontstonden door ongelijke verdeling.

Het oude Rome, maar ook Italië in de renaissance tijd.

 

Ook Nederland kende zijn fiasco. De Gouden eeuw. Ook die economie sloeg om in bittere armoede doordat tijdens de Gouden eeuw de welvaart ongelijk werd verdeeld.

 

En nu in 2018 kennen we nog steeds het zelfde fenomeen. Ongelijk verdeelde welvaart. Dat is de grootste bedreiging van deze tijd. En doordat onze zelfbenoemde leiders in Brussel de economie geglobaliseerd hebben is het een wereld probleem en een enorme bedreiging voor iedereen.

 

Maar er is gelukkig een medicijn. Gewoon de welvaart herverdelen. Dat betekent invoering van een leefbaar basisinkomen, een max salaris naast een min salarisGeen salarisverhoging in procenten maar in centen. Verhoging in procenten betekent het verder uiteen drijven van inkomens. In Almere kan dat starten door het invoeren van een parallelmunt.

 

Van Alkmaar begint de victorie naar Van Almere begint de victorie.

 

 

 

 

 


De dag van Dak, Dak Loos om precies te zijn.

 

"Jullie kennen mij natuurlijk niet maar mijn naam is Dak.Dak Loos om precies te zijn.

Ik woon al 5 jaar in het Pampushout maar niemand ziet mij. U vast ook niet."

 

"Wist u wel dat de geluk index op mij gebaseerd is? Ja, ik sta model voor het gevoel

van de Nederlander. Het zit zo. Een paar maanden geleden zwierf ik over de Botterweg

en ik kwam een heel leuk meisje tegen van een jaar of 20."

 

"Hallo", zei zij en ik bescheiden, “goeden dag”. "Hallo", zei ze weer en voegde er aan

toe “ik heet Miranda”. "Leuke naam", zei ik." Maar wat doe je hier in de regen?" "Nou", zei

ze “ik ben op zoek naar de gemiddelde Nederlander en wil weten hoe gelukkig hij is.

Ik werk namelijk bij het SCP." "O", zei ik. "Nou ik ben een wel erg gemiddelde Nederlander."

“O wat leuk”, was de reactie. "Mag ik u dan een paar vragen stellen. Maar graag bij u thuis

want het is hier zo nat."

 

"Ja hoor" zei ik." Moeten we hier 50 passen het bos in. En eh, noem me maar Dak Van Dak Loos.

Kijk zei ik, hier woon ik onder dat zeiltje. Al wel 5 jaar." "Ok",  zei het meisje. Dan bent u vast

niet gelukkig." "Ja hoor", zei ik. "Ik krijg hier nooit een deurwaarder aan huis. En ik heb ook

geen hypotheek, geen gas water en licht en eten pik ik bij de boer. Ik ben juist een zeer

gelukkig mens." Ja"" , zei het meisje, maar u heeft ook geen TV." "Gelukkig niet. Ik kijk alleen

bij de boer naar de 2e kamer. Daar ijvert de VVD voor mijn geluk."

 

"Uw geluk, meneer Dak?" "Ja natuurlijk! Binnen de kortste keren heb ik buren en daar word

ik heel gelukkig van. Stel u voor, al die zeiltjes hier in het Pampushout met gelukkige mensen.

Niets te besteden, lid van het voedselloket, geen huis en hypotheek en geen huur. Geen 

zorgpolis en de deurwaarder kan ons niet vinden."

 

"Kijk, neem nu vandaag. Als ik een huis had gehad zat ik nu niet gezellig met een leuke

dame van 20 onder een zeiltje in het bos. Oude tijden herleven en ik kan er weer maanden 

tegenaan."

 

"Was uw leven vroeger anders?" "Ja zeker! Ik verdiende € 10.000,- per maand en had

wel 4 leuke meisjes in dienst en 14 leuke mannen. Toen had de VVD niet de macht. 

Kijk Miranda. In die tijd hadden mensen een vast contract en een pensioenopbouw.

Allemaal zorgen. Tegenwoordig gaat het geld naar buitenlandse investeerders.

Lekker simpel en zorgeloos."

 

Tijd voor samen veranderen!

 

 

 


Het zal onvermijdelijk zijn. De GR 2018 wordt een referendum.

 

De 4 Daltons schamen zich nergens voor. Namens hun partijen proberen ze Nederland terug te duwen naar de vorige eeuw. 3 van de 4 moeten wel want anders mag je niet aanschuiven bij de VVD.

 

U weet wel, die partij die pretendeert liberaal te zijn maar die dat doet door de maatschappij in regels te smoren en door de bewoners te verdelen in bv jonge en oud of werkenden en niet werkenden, hoog en laag opgeleid of groot bedrijf of klein bedrijf. Hun tactiek is verdeel en heers onder het mom van vrijheid blijheid. Men schaft zelfs ons referendum af.

 

De andere drie partijen maken dit mogelijk zoals de PvdA dit deed in Rutte 2. Maar het gaat goed. Het Forum knabbelt aan de stoelpoten van Rutte3. Let dus wel op in maart 2018. De leugenmachine zal op volle toeren gaan draaien.

 

Alleen de CU zal constant blijven. Die hebben een vaste aanhang die, zolang men het kan uitleggen, met omfloerste stem en in gebeden voor verandering kan vragen CU te blijven stemmen.

 

Ook in Almere zal men aan de stoelpoten van de VVD gaan zagen. Niet door het Forum maar door de 3 musketiers. Drie oudgedienden van de VVD die als jonge honden op de afgekloven kluif springen. Je kan merken dat ze enige tijd uit de roulatie zijn want in hun speerpunten zit van alles maar niets wat anderen ook beweren. Het is een stamppot van PVV, VVD standpunten waarvan er enkele zijn waar een gemeente niet over gaat.

 

Het meest valt op dat er mensen bij zijn die hartstochtelijk voor de Floriade zijn maar nu even niet.

 

Lieve kiezer, ga op zeker. De APOPA is van af de start tegen de huidige opzet van de Floriade. Dat zijn we voor de GR 2018 maar ook na de GR 2016!

 

 

Tijd voor samen veranderen!

 


Meeting Almere mensen niets met armoede!

 

Op 13 december is er weer een meeting in Almere van mensen die niets hebben met armoede. Het is in mijn raadsperiode de 5e meeting.

 

Het is een bijeenkomst van mensen die heel graag de armoede effectief willen bestrijden omdat men inmiddels de rampzalige gevolgen van armoede goed in beeld heeft. Dat had men 4 jaar geleden ook al. Maar wat is er gebeurd? De armoede neemt toe! Niet alleen in Almere maar weer in de hele EU.

 

Hoe zit dat? Wil men de armoede wel uitroeien zoals we dat wel doen met malaria?

Ik begin het me af te vragen. Tot heden kwam niemand met het recept tegen armoede terwijl de oorzaak bekent is.

 

Armoede heeft als oorzaak dat men te weinig geld heeft. Dus? Zorg er voor dat iedereen voldoende geld heeft! En opgelost.

 

Maar om dat te bereiken moet je het systeem aanpakken. Het huidige systeem creëert armoede. Wat is het recept? Niet speculeren met:

 

· Geld, aandelen. grondstoffen voor voedsel en energie

· De volkshuisvesting en voeding.

· Gezondheidszorg uit de commercie.

· Een parallel munt en daarmee een parallel economie die ons meer crisisproef maakt

· En heel belangrijk, een OLBI. Onvoorwaardelijk Leefbaar Basis Inkomen.

 

Nou lieve mensen, dat wordt dus veranderen. Moeilijk? Welnee, de slavernij hebben we toch ook samen afgeschaft! Laten we deze klus ook maar samen doen. 

 

Tijd voor samen veranderen!

 

 


Bij het ADW debat was de F weer dominant en preferent.

 

Het bleek dat de coalitie een mooi liedje heeft ingestudeerd. Het F liedje. O, het is zo mooi met de Floriade en straks houden we er een mooie wijk aan over. Even nadenken; het heet de Floriade wijk maar verder zijn het een aantal straten en huizen. Die kan je ook gelijk bouwen zonder de Floriade. Nee, het is een manier om straks geheel of gedeeltelijk de verliezen te verhullen.

 

Het gaat hier gewoon om twee projecten. De Floriade en een nieuwbouwwijk. Die projecten en de wijk hebben hun eigen begroting en zo zullen wij er ook naar kijken. Over begroting gesproken. Heeft u ook de begroting van de Floriade gezien in ADW? Rekent u die eens na?

Hij klopt niet. Kunnen ze bij de Floriade BV wel rekenen? De APOPA heeft de Floriade BV vragen gesteld en is benieuwd naar het antwoord. Ik was verbaasd over de inbreng van de CU. Stel, het nieuwe college houdt de Floriade tegen, dan staat dat voor een onbetrouwbare overheid.

 

Dus als je tegen 20 miljoen verlies aan kijkt moet je toch gewoon door gaan. Dat is geen onbetrouwbare overheid maar een domme overheid. Overigens, nu hebben we een domme coalitie die rustig een project laat door gaan wat 99% zeker rond 20 miljoen verlies gaat opleveren. En ze weten dat want het is ze verteld.

 

Wat ook opvalt in de begroting in ADW is dat de kosten voor verplaatsen van de WOK en de Camping niet genoemd worden. Wat is hier de truc? Dat hebben ze zeker ergens anders verstopt. Maar wij van APOPA laten ons niet bedotten. Ook daar hebben we vragen over gesteld.

 

We houden u op de hoogte!

 


De werkelijke misdaad cijfers in Almere liggen ongeveer 75% hoger dan getoond 

 

Begin dit jaar was er een agendapunt op de PM over de criminaliteitscijfers van Almere en een analyse van de aangiftes. Het was een positief beeld.

 

Tijdens die PM stelde ik indringende vragen over het waarheidsgehalte van die cijfers.

Met klem werd door de Burgemeester en vooral de politie leidinggevende gesteld dat die cijfers klopte. Ik had grote twijfel.

 

Eind 2016 was er regelmatig in de media te vernemen dat het aantal geregistreerde aangiftes en de opvolging daarvan een volledig verkeerd beeld gaven. Ook de politiebonden beklemtoonden dit gegeven in Nieuwsuur. In Nieuwsuur werd uitgelegd dat het management van de politie stuurde op prioriteit en capaciteit. Men schatte dat de werkelijke misdaad cijfers ongeveer 75% hoger lagen dan getoond. Ik werd niet begrepen en kreeg ook geen steun. Zelfs niet van de PVV.

 

Dat het Politiemanagement stuurt op de genoemde zaken is logisch en goed verdedigbaar. Als je één agent hebt kan je er niet twee in een auto op pad sturen. Maar het aanwezige management ontkende dit glashard.

 

Deze week komt RTL met een artikel over deze kwestie die mijn stellingname handen en voeten geeft. Wat doet de lokale VVD? Ze willen een meldpunt. Zij vinden de gang van zaken onacceptabel. Dat vind ik ook. Maar wat zijn de feiten. Het management van de politie wordt aangestuurd door? Jawel de VVD. De top van het ministerie van Veiligheid en Justitie is VVD, ik mag wel zeggen de VVD. Het is de VVD die een meldpunt tegen de VVD wil inrichten. Nou mensen: bellen maar.                                                                                                            

Feitelijk is V&J het partijkantoor van de VVD en dan nu zeuren. Dat is niet eerlijk O nee.

Het was Bonnetje Opstelten. Fred Teeven voor volk en vaderland en Roekie v/d Steur die feitelijk de politie organisatie kapot georganiseerd hebben. Nee, het ligt niet aan onze lokale agenten. Die doen hun best maar als de leiders falen tja, dan heb je als agent een groot probleem.

 

In de nieuwe raadsperiode zal ik namens APOPA doorgaan met de strijd tegen de vertekende cijfers en proberen de burgerij te ondersteunen met het veiliger maken van Almere.

 

En dit is een belofte.

 

 


Minderwaardige ouderen....

 

Als je klaar bent met werken voor loon is er pensioen en AOW. Voor velen in Nederland alleen AOW omdat er in vele branches simpelweg niets of veel te weinig gedacht werd aan ‘later’. Maar ‘later’ komt, altijd, net als een onafwendbare dood. Maar dat stukje tussen ‘klaar met werken voor loon’ en dood, daar wil ik het over hebben.

 

Dat stukje dat het er niet zoveel meer toe doet wat je doet en waarom. Geen verplichte bijscholingen en of opleidingen meer. Niet meer tussen kuchende en zwetende lichamen in de trein. Niet meer ziek melden bij je leidinggevenden. Geen poortwachters meer die je uit je koorts en je zieke lichaam praten. Geen te kort durende vakanties meer enz. enz.

 

Veel ouderen moeten ‘doorwerken’ omdat hun AOW simpelweg niet toereikend is. Ze gaan een beetje ‘rommelden in de marge’, beetje hier en daar hand en spandiensten. Vaak zwart maar ook wit want een oudere wit uitbetalen levert voor de werknemer en werkgever ook voordelen op omdat er immers geen pensioen afdracht meer is bijvoorbeeld. Totdat je niet meer kan, je lichaam en geest gaat zich vroeg of laat klaarmaken voor het onvermijdelijke. De dood.

 

Voor velen is de dood in ‘deze tijd’ een uitkomst: niet zoveel geld, niet zoveel bezoek, kinderen die je liever vergeten. “Het leven is klaar”, hoor ik de laatste tijd steeds vaker. En ook voor onze regering wordt je zo langzamerhand een kostenpost. De laatste kabinetten geven de ouderen het gevoel dat ze vergeten zijn. Vergeten worden.  Bestaande pensioenen zijn gekort of bevroren. AOW leeftijd gaat omhoog met als achterliggende gedachte ‘wij worden steeds ouder, het wordt anders onbetaalbaar”.

 

De vraag rijst: blijven wij in volle vaart afstevenen op een steeds individuelere maatschappij? Of zijn we alleen bezig ons eigen (geld)vermogen te beschermen ten koste van alles. Vermogens die onmogelijk in een leven opgemaakt kunnen worden?

 

Er komen steeds meer ouderen en ook steeds meer ouderen die het financieel niet goed voor elkaar hebben. We kunnen ze daarop afrekenen of  simpelweg ‘sociaal’ zijn. Het is aan ons allemaal en met name de politiek om juist de kwetsbare ouderen niet weg te zetten want juist deze ouderen zijn het fundament voor onze rijkdom geweest.

 

 

 


Ontmoeting met de CU. Zo maar in het wild.

 

Gisteren trof ik iemand van de CU. Zo maar in het wild. Natuurlijk mijn kans om over het regeerakkoord te beginnen.

 

Mijn vraag; hoe kan je als serieuze en gewaardeerde partij nu instemmen met het achterblijven van Opa en Oma in hun inkomen. Even stilte. En..  geen antwoord maar wel een stelling. Tja wij zitten niet aan de kant, wij nemen verantwoordelijkheid.

 

Voor een gezinspartij is dit natuurlijk dodelijk. Feitelijk zegt men; ja om in de regering te mogen zitten hebben we het er voor over dat ouderen verarmen. Dat is wat de CU doet. Verantwoordelijkheid nemen voor verarming onder de ouderen.

 

Nu zitten er best veel ouderen bij de CU. Wat zouden die daar van vinden? Is de CU nu bezig om een deel van zijn achterban af te branden? Zou de CU nu het lidmaatschap van de CU gratis maken voor ouderen?

 

Van D66 weten we dat Opa en Oma geen lid zijn en dus ja, dat zij niets op hebben met de oudere mens is niet te begrijpen maar wel verklaarbaar. De VVD? Daar heb ik het niet over. Dat is tegenwoordig de knuffel partij van CU, het CDA en D66. Doe wat Rutte wil en je mag aanschuiven.

 

Overigens is het CDA ook een familie partij. Toch stemmen zij in met de verarming van Opa en Oma. En ook zij hebben veel oudere leden.

 

Het lijkt wel of er iets goed mis is met de Christelijk politiek. Opa en Oma kunnen het schudden. Opa en Oma blijven maar mooi thuis en dan bezuinigen we op de thuiszorg. De gemeenten lossen dat maar op.

 

Voor de ouderen breken barre tijden aan. Inkomens daling, kosten verhoging, verpleeghuizen weg en de thuishulp haakt van ellende af. Die mensen weten niet waar ze het zoeken moeten door de werkdruk. Ik heb de Bijbel maar eens geraadpleegd. Daar staat echt wat anders in. Daar heeft men het over naaste liefde en eert uw vader en moeder. Ja, u leest het goed.

 

Ik ben een beetje boos. Ik houd niet van mensen die hun achtergrond verloochenen om minister te kunnen worden.

 

Tijd voor samen veranderen!

 


Is het CBS het Centraal Bureau voor Sprookjes?

 

Het CBS verspreid weer eens sprookjes. Even zelf nadenken. Al vele tientallen jaren is bekend dat er gemiddeld meer ouderen sterven door griep, koude en warmte. Al wel 10 jaar roept het CBS dat de AOW leeftijd omhoog moet. Reden; we worden gemiddeld steeds ouder.

 

En nu? Plotseling even niet. Oorzaak de koude winters en de griep. Is dit logisch? U heeft natuurlijk nagedacht en zelf weet u dan wel beter. Griep is van alle jaren en vroeger was het nog kouder.

 

Wat kan hier achter zitten.Het CBS is natuurlijk een overheidsinstituut. Stel nu dat het CBS zou zeggen dat het achterblijven van de inkomens van ouderen steeds meer ouderen niet in staat stelt om gezond te eten en goed gebruik te maken van de zorg. Vele ouderen zijn inmiddels zorg mijdend.

 

Het is ook al lang bekend dat hogere inkomens langer leven dan lage inkomens, gemiddeld 7 jaar verschil.En als die groep ouderen steeds meer uitvallers heeft, dan heeft dat op een gegeven moment invloed op het gemiddelde.

 

Ik krijg nu plotseling een slecht gevoel. Is dit beleid?

 

De BV Nederland heeft een groot belang bij het groot houden van het pensioenvermogen. 1,4 biljoen staat prachtig op de balans. Zo houdt Nederland wel zijn AA status en dat is voor de overheid en grote bedrijven van eminent belang.

 

Maar ok, u denkt: ‘die Johan is te veel complotdenker’. O ja? Maar kunt u dan een andere reden bedenken waarom ouderen achter moeten blijven in hun inkomen?

 

Ik kan het niet bedenken!

Tijd voor samen veranderen!