Het Onvoorwaardelijk Leefbaar Basis Inkomen

1 Inleiding

 

U heeft vast wel eens iets gehoord over het basisinkomen.

 

Het kan haast niet anders want er zijn partijen die het al 30 jaar in de programma's hebben staan. En wat ik tegenwoordig ook opsla, ik lees het overal en velen praten er over.

 

Maar wat lees je dan? in 9 van de 10 gevallen gaat het over gemiezemuis. Over de hoogte van dat basisinkomen, dat iemand bang is zijn zorgtoeslag te moeten missen of dat het onbetaalbaar is.

 

Geld, geld , geld en nog eens geld.

 

Nu begrijp ik dat best heel erg goed. Het geld is immers in ons huidige systeem tot heilig verklaard en er wordt dapper om gemoord.  En juist daar zit de weelde van het basisinkomen. En met name bij het Onvoorwaardelijk, Leefbaar Basis Inkomen. (OLBI)

 

Als we het hebben over het OLBI dan moeten we in eerste instantie helemaal niet praten over geld. We moeten het hebben over ons huidige zwakke systeem met een stijgende armoede en een afnemende werkvoorraad. Vooral over de robotisering. En dat de Android de robot zal opvolgen.

 

Een bedrijf maakt toch eerst een businessplan en als afronding komt de financiële paragraaf.

Eerst moeten we weten hoe we Nederland willen inrichten en dan de begroting. Waarbij het financiële systeem als sluitstuk bij de inrichting hoort.

 

Als we dat doen en weten welke gevolgen het OLBI heeft dan besluiten we of we willen veranderen. Dit laatste zal zeker gebeuren want ik lees en hoor veel van mensen die graag willen veranderen.

 

En je zal het zien. het OLBI is de opmaat naar een betere wereld zonder armoede en oorlog. En? zonder AOW gat. U heeft toch een OLBI !

 

2 De Basisprincipes van het OBLI

 

Het Onvoorwaardelijk Leefbaar Basis Inkomen. 

 

In het vorige hoofdstuk  ging het over algemene gedachten bij het OLBI. Deze keer gaat het over de principes.

 

Eerst de O van Onvoorwaardelijk.

Daarin zit besloten dat iedereen het krijgt. Dat wil zeggen iedereen die leeft. Van geboorte tot de dood. Je bent er immers. De Keek ziet het OLBI als een mensenrecht. De Keek gunt iedereen op aarde een OLBI maar realiseert zich dat als men dat nu gaat nastreven dat niemand het krijgt. De culturen en economieën op deze aarde verschillen te veel om dit mondiaal op te pakken. Dat is een kwestie van tijd. De Keek denkt meer dan een eeuw.

 

Dus als je Nederlander bent en een SOFI nummer hebt en in Nederland woont dan krijg je een OLBI. Daar tegenover staat dat alle uitkeringen, toeslagen en studiefinancieringen verdwijnen. Ook de AOW.

 

Als je betaald werk hebt hou je je OLBI. Dat maakt werk goedkoop en het zorgt er voor dat werkloosheid verdwijnt als sneeuw voor de zon. Het werk wordt gewoon verdeeld.

 

Dan de L van Leefbaar.

Leefbaar wil zeggen dat de OLBI op een niveau moet liggen dat een mens kan participeren en dat kleding, voeding en huisvesting gegarandeerd is. Ook moet je kunnen sparen want er kan iets stuk gaan.

 

Dan de B van Basis.

Het is een basisinkomen. Als iemand iets extra's wil geven omdat een persoon een goede mantelzorger is dan zij dat zo. Het heeft verder geen gevolgen. Basis is basis.

 

Tot slot de I.

Die staat voor inkomen. Er komen dus middelen binnen waarmee je bestaan verzekerd is. Je bestaansrecht als mens. Het OLBI is dus een algemeen belang en dient de samenleving.


3 Heeft het OBLI effecten?

 

 Ja het heeft enorme maatschappelijke effecten. Sommigen per direct en andere op de middellange termijn.

 

Velen van u denken dat in 1863 de slavernij is afgeschaft.  Dat is een mooie illusie. Er is nog steeds slavernij en u herkent het niet eens. Dat betekent dat de huidige versie van de slavernij geraffineerd is opgezet maar hij is er wel degelijk. U zit heden gevangen in iets wat werk-ethos heet en de rente gezel.

 

Het OLBI zorgt dat het ouderwetse werk-ethos moet worden herzien. U mag participeren en bent financieel onafhankelijk. U kunt dus op basis van uw eigen talenten dingen gaan doen die nuttig zijn en uw eigen persoonlijkheid dienen en ontplooien.

 

Er is volledige werkgelegenheid. Het begrip WW en werkloosheid is verwezen naar het jaar kruik.  Robotisering is geen bedreiging maar een kans. Wie is er nu in hemelsnaam geboren om te werken? Niemand!

 

  • Armoede bestaat niet meer.
  •  Discriminatie op leeftijd, soort, kleur en geslacht worden overbodig.
  •  De maatschappelijke overhead is minimaal en voor zover nog aanwezig wordt ze mens gericht en niet systeem gericht.

 

Vakbonden krijgen een geheel andere rol. Net als de overheid.  Inkomens politiek wordt heel eenvoudig. Bent u Nederlander? Heeft u een SOFI nummer? woont u in Nederland? Ok u krijgt een OLBI.

 

Het aantal miljonairs zal afnemen. Vergeet niet dat de meeste miljonairs dat zijn geworden door geboorte of puur geluk. Maar zelden bewust. Het was plotseling zo omdat per ongeluk de zaak goed loopt. En hier spreek ik uit eigen waarneming. In mijn vorige vak moest ik veel met miljonairs omgaan.

 

Een bedrijf opstarten wordt simpel. De ondernemer hoeft niet te soebatten over zijn inkomen maar kan gewoon ondernemen en proberen een goed en nuttig bedrijf op te bouwen.  Je wordt ondernemer omdat je het leuk vindt en niet omdat je het moet. Vergeet niet dat slechts weinig mensen geschikt zijn als ondernemer. Volgens onderzoek slechts 5% van de beroepsbevolking.

 

De economie krijgt een enorme boost. Geen lage inkomens meer dus de bestedingen blijven doorlopen en dus geen lege winkelpanden meer.

 

Voor ondernemers en investeerder wordt de samenleving meer voorspelbaar en dat helpt het ondernemersklimaat enorm vooruit. Daar tegenover wordt personeel veel goedkoper. Iedereen heeft immers al een OLBI.

 

Niemand wordt slechter van het OLBI. Iedereen gaat er enorm op vooruit.

Het enige punt is wel dat de Bijbel moet worden aangepast. U hoeft niet langer uw brood te verdienen in het zweet des aanschijns.

 4 Kleven er nadelen aan OLBI?

Nee. Althans ik kan ze niet bedenken.

Is iedereen voor het OLBI?

Nee, alleen de mensen die het door hebben en een open interface hebben zijn in dit stadium er voor. Verder zijn er wat tegenstanders onder de rijken der aarde.

Maar het draagvlak voor het OLBI is wel snel groeiende.

Het grote probleem is dat er weinig mensen zijn die in staat zijn om het OLBI uit te leggen in normale mensentaal. Daarnaast vervallen veel mensen in technisch gemiezemuis als het over het OLBI gaat. Ze willen onmiddellijk weten of ze hun zorgtoeslag wel houden terwijl ze niet door hebben dat ze met een OLBI geen zorgtoeslag meer nodig hebben.

Van aalmoes naar fatsoenlijk inkomen. Daar staat OLBI voor.

Stel het OLBI is € 2000,- per maand. Een gezin, man, vrouw en kind van 18 jaar wonen achter één voordeur. Dan zou dat gezin € 72.000,- per jaar aan OLBI beuren. Daarbovenop kan nog inkomen zijn uit participeren.

Wat verdwijnt als het OLBI wordt ingevoerd?

Het UWV, een groot deel van de belastingdienst. Het SVB en het GAK. Alles bij elkaar schat ik in dat 30 tot 40% van de ambtenarij leuke dingen kan gaan doen. Ook de studiefinanciering is overbodig. Dus DUO kan met vakantie.

 Op ICT scheelt dat ook vele en vele miljoenen Euro's

De zorg wordt aanzienlijk goedkoper. Veel kosten in de zorg zijn beroeps of werkstress gerelateerd. Bij proeven in het buitenland bleek dat de zorgkosten 15 tot 20% daalden. Ook hier gaat het dan over miljarden.

 Bij die zelfde proeven bleek dat mannen wat minder gingen participeren en vrouwen juist wat meer. Dat leidde tot grote besparingen op de kinderdagverblijven en het participeren werd eerlijker verdeeld. De vraag is of er nog wel kinderdagverblijven nodig zijn.

Wie hebben er belang bij een OLBI?

Uiteraard alle gewone mensen. Maar het grootste belang hebben de rijken. Het huidige systeem kraakt in al zijn voegen en als er niets structureel verandert glijd de wereld af in complete chaos. Dat is inmiddels al zichtbaar. De grote volksverhuizing van heden wordt veel te veel in de schoenen van het geloof geschoven. De werkelijke drijvers zijn ongelijkheid en de daaruit voortkomende armoede.

U kunt uit de geschiedenisboeken halen hoe het afliep met rijke mensen die niet wilde delen.

5 Wat kan onder invloed van het OLBI?

In eerdere stukjes hebben we gezien dat Het OLBI nog al wat maatschappelijke effecten heeft.

Het belangrijkste effect vind ik dat het door het huidige financiële systeem tot heilig verklaarde geld onttroond wordt. Iedereen krijgt immers toegang tot het oliemannetje van de samenleving.

Dat kan ook gevolgen hebben voor de landsbegroting.

U moet vooral niet denken dat onze regering, in het huidige systeem nog iets te zeggen heeft over hoe Nederland er uit moet zien. Er wordt echt niet vastgelegd hoe bijvoorbeeld Defensie, Zorg en zeker ook gemeenten er uit moeten gaan zien. Niks van dat alles. Nu wordt eerst bepaald hoeveel geld er is en dan word Almere of Defensie er in gepropt en kijkt men wat het wordt.

 De omgekeerde wereld dus.

Als het OLBI er is en het geld niet meer heilig is kan dat wel op de goede manier.

Dan kan men bepalen wat defensie moet doen en kunnen om er daarna het juiste bedrag voor op tafel te leggen. Het begrip staatsschuld verdwijnt dan ook. Het rijk leent immers niet meer.

  •  Een ander gevolg is dat de staat ook geen rente meer betaald.
  •  Het geld wordt dienstbaar aan de samenleving en de mens.

Nu is dat andersom. Op heden is de mens dienstbaar aan het geld.

Denk eens aan de participatie maatschappij. Nu is dat niet meer dan een kreet die we hanteren om alles waar we geen geld voor kunnen vinden in te stoppen en er mensen als slaven op in te zetten.

Als het OLBI er is kunnen we een participatie maatschappij opzetten zonder financieel gedreven aanpak maar op basis van een gewenste aanpak zonder financieel gemiezemuis.

Feitelijk worden alleen de boekhoudregels aangepast.

6 Feitelijke invulling van het OLBI

Deel 1 t/m 5 gingen over de effecten van Het OLBI. Tijd voor meer techniek.

Een OLBI dient alle basis behoefte af te dekken. Kleding, voeding, huisvesting, studie, vervoer, sparen voor onverwachte zaken.

Lenen wordt overbodig.

Over het kopen van een huis komen we later terug.

Nu is het moeilijk in te schatten wat de hoogte van een OLBI zal moeten zijn maar met de kennis van nu denk ik ergens tussen de € 2000,- en € 2500,-

Over het OLBI wordt geen inkomensbelasting geheven. Dat kan ook niet want het is geen inkomen uit werk. Het is een credit om je te laten participeren. Een belangrijk voordeel van het OLBI is dat er een einde komt aan het rondpompen van geld en dan moet je over het OLBI geen belasting gaan heffen.

Over het extra inkomen uit participatie wordt wel belasting geheven.

Het begrip minimum loon kan uit de dikke v Dalen. Er is immers het OLBI. Het OLBI volgt de inflatie. Dat betekent dat ouderen en jongeren voor het systeem gelijkwaardig behandelt worden.

Hoe financier je het OLBI ?

Dat kan volgens meerdere lijnen. In de kern moeten we goed in de gaten hebben dat een ander werkethos ook een andere levensstijl zal opleveren. En andere levensstijlen vragen om aanpassing van het financiële systeem. Een hindernis die genomen moet worden is Brussel. Het OLBI past niet in hun huidige denkpatroon. Bovendien zijn de culturen en economieën van de EU landen te verschillend. Een uniform beleid is dus onmogelijk.

Als we zo dicht als mogelijk bij het huidige financieel systeem willen blijven, dan moeten we het OLBI financieren uit besparingen en economische groei. Het OLBI levert enorme besparingen op de overheid op. Het gaat dan over miljarden op sociale zaken, gezondheid, op ICT en op de diverse diensten die overbodig zijn.

Een tweede pilaar is de economische groei. Met het OLBI wordt arbeid goedkoop en dus krijgt de economie vleugels. Werkgevers betalen alleen het meerdere boven het OLBI en dus kunnen ze heel erg makkelijk mensen inhuren. Wel gaat de vennootschapsbelasting omhoog want anders maken de bedrijven te veel winst en de overheid moet het OLBI immers financieren.

In dit systeem wordt het OLBI dus gefinancierd uit groei en besparing.

Er zijn meer systemen denkbaar. Daar over meer in OLBI 7

7 Alternatieve financiering van het OLBI

OLBI 6 meld dat het OLBI gefinancierd kan worden door economische groei en besparingen elders.

 Die gedachte gaat uit van het huidige geld systeem. Maar iedereen weet dat het geldende geldsysteem failliet is en uit het jaar kruik stamt. Dus tijd voor een andere aanpak die gelijk het geldsysteem dienstbaar maak en het niet langer tot doel aangemerkt.

Het huidige systeem financiert harde waarden en niet een mens. Je krijgt geld op goederen, gebouwen, huizen en winst.

 Dat is natuurlijk raar. Tenminste, als je wat langer nadenkt. Niets komt tot stand zonder de mens. Het is dus beter om mensen te financieren. Dat is een meer solide factor dan bijvoorbeeld een gebouw.

 U weet dat banken geldscheppen om te financieren. Dat kan de overheid doen met mensen. Als je wordt geboren heb je een waarde en als je sterft niet meer.

 Als je nu voor elk mens een bedrag schept gebaseerd op middelloon en je neemt 80 jaar als gemiddelde einddatum dan heb je een stadsbank die bijvoorbeeld in Almere gefinancierd is met 528 miljard. Iedere geboorte laat het kapitaal toenemen en elk persoon die overlijd laat het bedrag afnemen. Op deze wijze is het basisinkomen gegarandeerd en kunnen alle voordelen uit de eerdere OLBI delen manifest worden gemaakt.

 De enige voorwaarde is dat je Nederlander bent, een burgerservice nummer hebt en participeert.

 Deze hele financiering kan in een parallelsysteem maar ook in het Eurosysteem. Het is gewoon een kwestie van afspreken. Net zo als dat nu is bij het huidige failliete geldsysteem.

Door dit te doen wordt de mens weer menswaardig en is geen slaaf meer van welk systeem dan ook. Dan kunnen we met recht zeggen dat de moderne slavernij is afgeschaft nadat in 1863 de oude slavernij werd afgeschaft.

Een bijkomend voordeel is dat oorlog geen geld meer oplevert maar juist vernietigt. Elk voortijdig gestorven mens tast de kredietwaardigheid aan.

Dat is heden in het huidige systeem niet zo. Daar levert oorlog heel veel geld op aangezien er gefinancierd moet worden en heel veel harde spullen nodig zijn.

Overigens geld dat niet voor u maar voor de banken en hun aandeelhouders. Het zijn de banken die het geld scheppen en niet de overheid.

In OLBI 8 komt wat uitleg over het parallel geldsysteem.

 

 8 De parallelmunt als drager van OLBI

Eerder werden twee financieringssystemen uitgelegd op basis van de Euro. Elk met zijn eigen uitwerking.

De Euro heeft echter een belangrijk nadeel. Het is de munt van 28 landen met een compleet ander economisch systeem en cultuur. Op papier moeten alle 28 landen zich het zelfde gedragen maar het behoeft geen verder betoog dat er gewoon 28 verschillen zijn die absoluut niet bij elkaar passen.

Onze politici wensen dat nog steeds niet onder ogen te zien en dat maakt de Euro levens gevaarlijk. Het is mogelijk (afgezien van sommige Afrikaanse landen) de zwakste en gevaarlijkste munt van de wereld. Zeker van de grote landen.

Is het dan raadzaam om het inkomen van Nederlanders en de geldstromen van Gemeenten en Provincies op de Euro te baseren?

Mijn antwoord is NEE.

Deze uitdaging is eenvoudig op te pakken. Creëer een parallelmunt voor binnenlands gebruik en gebruik de Euro voor internationaal betalingsverkeer. Laten we de parallelmunt de werknaam Florijn geven. Maak 1 Florijn gelijk aan 1 Euro. Breng de Florijn vooral niet naar de beurs maar laat de waarde van die munt afhangen van democratische beslissingen.

Op die manier voorkom je dat speculanten tegen Nederland kunnen speculeren en de inkomens zijn gewaarborgd. Financiën kan geld scheppen zoveel ze willen en uit de markt nemen zoveel ze willen. Het effect zal zijn dat Nederland economische vleugels gaat krijgen en, op termijn, veruit, de belangrijkste voorbeeld economie op de wereld zal worden. Almere kent geen armoede meer. Denkt u dat eens in. Almere en Nederland armoede vrij.

Daar kan geen Floriade tegenop.

Alle Japanners, Russen, Chinezen en Amerikanen komen hier kijken naar het  Armoede vrij Almere en Nederland. Uiteraard bezoeken ze ook even de Floriade die dan gehouden kan worden zonder entree te heffen. We kunnen defensie en sociale zaken financieren op basis van wat we willen en niet meer kijken hoe we defensie nu weer in de begroting met Brusselse regeltjes stoppen.

Financiering volgens OLBI 7 ligt dan als beste systeem voor de hand en creëert een compleet nieuwe cultuur zonder moderne slavernij.

Geld is dan een middel en geen doel.

9 Het OBLI en de volkshuisvesting

Een belangrijk onderdeel van inkomenspolitiek is de huisvesting.

 In het huidige systeem zitten elementen die aangepakt moeten worden.

 Stel, je hebt een inkomen of uitkering van € 25.000 per jaar en je hebt een huur van € 550,- per maand dan is dat normaal maar je kan geen huis kopen van € 350,- per maand. Is ook normaal. Oorzaak? Regeltjes en krom banken denken. Daar moeten we echt van af.

 Als je goed kijkt zit er weinig verschil tussen kopen en huren. Bij kopen is je huis van de bank en bij huren is je huis van de woningbouw.

 Bij kopen krijg je renteaftrek en bij huren krijg je huurtoeslag.

 De oplossing ligt erg voor de hand.

Verander de regeltjes en stop met het fenomeen huurhuis. Ga over op een systeem met alleen koophuizen en verander de regeltjes zodanig dat iedereen kan kopen en iedereen ook makkelijk van zijn huis af kan.

 Het verkopen van je huis doen we net als in Amerika. Je brengt je sleutel naar de bank en je vertrekt. Je huis was van de bank en is van de bank. Schade 0,0. Overwaarde en onderwaarde zijn van de bank. Bij doorverkoop aan een particulier worden de overwaarde en onderwaarde particulier verrekend.

 Huisuitzetting door overmacht komt niet voor want iedereen heeft een OLBI en kan dus het maandbedrag voor de hypotheek betalen.

 Verder heeft iedereen met een inkomen beneden de € 100.000,- per jaar een rente aftrek. Wat ook kan is dat je OLBI op het niveau zet dat renteaftrek ook overbodig is.

 Zo simpel kan het. Ook hier is er dan een enorme besparing bereikt en een tweedeling is weg georganiseerd.

 Daarnaast bouwt iedereen vermogen op wat weer leuk is voor later.

 U moet zich trouwens niet te veel voorstellen van een vermogen waar u in woont. U kunt het niet zo maar contant maken. Dat geld uitsluitend voor de overwaarde. Overigens ben ik van mening dat een eigen huis geen speculatie object is maar een strategische doelstelling moet dienen. Volkshuisvesting.

  Het hele huurhuizen circus kan nu dus aan de kant en iedereen heeft een betaalbare woning. De maandbedragen liggen vast en huurverhoging is alleen maar in België. En het mooiste is nog wel dat Blok naar huis kan. Ons land is dringend toe aan minder VVD.

10 Het OLBI en de de gevolgen van eerlijke inkomensverdeling

Het OLBI is het fundament van de inkomenspolitiek.

Het is de garantie dat je kan bestaan en kan deelnemen aan de participatie die wordt gevraagd.

Zo als eerder is uitgelegd bestaat werkloosheid niet meer en sterker. WERK bestaat niet meer. Iedereen participeert en doet nuttige dingen.

Je begint ook geen bedrijf om dingen die niet nodig zijn te maken om je zo een inkomen te bezorgen.

Het zal ook zeker een rem zetten op het ontstaan van ongelijkheid en het aantal miljonairs. Waarom zou je miljonair worden als je al financieel onafhankelijk bent.

In mijn verleden heb ik veel met miljonairs gewerkt. Geen van allen is dat geworden met hard werken. Een aantal had het in de luiers en anderen werden het per ongeluk omdat de zaak veel waard werd. In feite maakte het personeel hen miljonair. De meeste deden het ook niet om miljonair te worden maar gewoon omdat ze het leuk vonden.

Bij een OLBI geld dat voor iedereen. Je gaat die dingen doen die je leuk vindt en waar je aanleg voor hebt.

 Bedrijven nemen je makkelijk in dienst omdat het OLBI er reeds is en omdat ze uitsluitend een aanvullende beloning hoeven te betalen. Over die aanvullende beloning dient wel inkomensbelasting betaald te worden maar in dit systeem kan dat met een simpele vlaktax. Voor de duidelijkheid, het OLBI is verder niet belast. Het is immers geen inkomen uit werk maar een vergoeding om te kunnen participeren. Al met al kan de belastingdienst heel klein worden. Ook dat is wederom een enorme besparing op de staatsbegroting.

 Door het OLBI zal dus de opwaartse druk op inkomens geleidelijk afnemen en zal er meer gelijkwaardigheid ontstaan.

Het gedoe tussen oud en jong is weg. Als er geïndexeerd wordt is dat voor iedereen en nimmer voor een bepaalde groep.

 Het belangrijkste effect van het OLBI zal zijn dat de samenleving veel minder complex wordt en dat iedereen een gelijkwaardigheidsgevoel terug krijgt. Met name die zaken zijn de afgelopen decennia in de verdrukking gekomen en hebben inmiddels tot veel bloedvergieten geleid. Een enorm veiligheidsapparaat moest dit voorkomen maar heeft schromelijk gefaald. Dat alles zal met de komst van het OLBI in een totaal ander daglicht komen.

11 Het OLBI en het belastingsysteem

Ik heb in OLBI 1 tot 10 laten zien dat het OLBI feitelijk een poort is naar een andere samenleving.

 Af en toe ging het over belastingen. Nu is juist het fiscale terrein het terrein bij uitstek voor grote mogelijkheden bij de invoering van het OLBI.

 Al bij het jaar 0 werden belastingen geheven. En alle eeuwen door heeft het oer systeem volgehouden te bestaan. Feitelijk moest je afdragen en deed je dat niet dan werd je zwaar gestraft en het excuus was dat er algemene voorzieningen moesten zijn ten gerieven van iedereen.

 Vroeger was dat gerief meestal oorlogsvoering tegenwoordig is dat het in stand houden van regels opgelegd door Brussel.  Door alle eeuwen heen was de afdracht van belasting zodanig dat de rijken er beter van werden en dat de gewone mensen soms letterlijk dood gingen omdat ze kaal geplukt werden door de belastinggaarders.

 Het belastingsysteem zit inmiddels diep in onze genen en we vinden het zelfs normaal dat je belasting moet betalen. Maar is dat wel zo normaal?  Met de invoering van het OLBI en het terughalen van het recht om de staat het geld te laten scheppen kan daar een einde aan komen.

 Het is noodzakelijk om een plan te hebben voor Nederland. Op heden is er geen plan anders dan een belasting plan.  Eerst komt de begroting en dan wordt Nederland daar in geperst. Ik zeg, eerst komt Nederland en dan zorgen we voor de hoeveelheid geld die nodig is.

Dat begint bij het OLBI. Het OLBI is geen inkomen uit werk of inkomen uit werk in het verleden. Het is een donatie om te kunnen participeren. Je bent er immers en je hebt het recht om er te zijn en mee te doen. Je kan er dus geen belasting over heffen.

Bedrijven komen graag naar belastingparadijzen. Dus? We maken Nederland een belastingparadijs. We stoppen met de belastingdienst en we scheppen elk jaar het geld wat nodig is om Nederland op te bouwen zoals wij dat zelf willen.  Er is in dit systeem geen enkele financieringspijn voor het OLBI. Feitelijk zijn de kosten voor het OLBI € 0,0.

Ok, toegegeven, dit is een hele sprong maar voor u hoofdpijn krijgt, denk er eens rustig over na. Neem een cognacje. Dat helpt.  Denk ook eens buiten de box en help mee met de opbouw van een wezenlijk andere samenleving. Houdt in uw achterhoofd dat het huidige geldsysteem failliet is en kunstmatig in stand wordt gehouden en dat elke maand iets van 80 miljard bijgedrukt wordt.

 Denk ook eens buiten de box en help mee met de opbouw van een wezenlijk andere samenleving. Houdt in uw achterhoofd dat het huidige geldsysteem failliet is en kunstmatig in stand wordt gehouden en dat elke maand iets van 80 miljard bijgedrukt wordt.

  Alleen komt dat u niet ten goede. Dat is nu even jammer.

 

Auteur van dit stuk is: 

Johan de Leeuw

 

Fractievoorzitter van de AP+OPA in de gemeente Almere