Geen misverstanden: onze partij is er voor iedereen. Oud, jong, man of vrouw. En als u vindt dat u iets anders bent, ook prima. Als u maar Almeerder bent.

 

 

Sinds de verkiezingen van 16 maart is er heel wat gebeurd in de Almeerse politiek. Allereerst is er een college geformeerd waarvan de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ApOpa daar weinig vertrouwen in heeft. Ook van een nieuwe omgang van de coalitiepartijen met de oppositie is weinig te merken. 

De verontwaardiging over de plucheplakkerij door vier wethouders na hun eerdere beschaamde, tranentrekkende aftreden is nog altijd merkbaar in de stad. 

De Floriade is geëindigd maar, ondanks alle juichkreten na afloop, in werkelijkheid  in een volstrekt debacle dat onze inwoners zeker € 130.000.000,- heeft gekost. 

Inmiddels staat het volgende financiële drama al te trappelen. De coalitiepartijen en de ambtelijke top hebben bepaald dat u een kunstmuseum wilt hebben. Dat wordt volgens de Floriade-methodiek gerealiseerd. In stilte allerlei activiteiten ontplooien ter realisatie en vervolgens zeggen dat er al zoveel geld in. is gestoken dat we niet meer terug kunnen. Geraamde kosten voor de planontwikkeling: € 15.000.000,- en voor de realisatie zo'n € 100.000.000,-.

Oja, geld voor fatsoenlijke speeltuintjes in de wijken is er niet. Betaalbare woningen worden er ook niet gebouwd. Het mislukte Oosterwold-project vreet nog even € 15.000.000,- aan riolering op. 

 

Dus om nou te zeggen dat het goed gaat, Almeerders... Maar wij doen ons best, hoe klein we ook (nog) zijn, om het beter te maken. 

 

We houden u van de ontwikkelingen op de hoogte en we hopen erop dat u ons van uw ervaringen als Almeerder op de hoogte houdt.. 

Er moet heel wat voor onze stad en haar inwoners worden gedaan. 

Blijf ons daarom alstublieft volgen! 

 

Wij zoeken verbinding tussen bevolkingsgroepen en leeftijden zonder deze groepen in hokjes te plaatsen. Wij hebben onze vrijheid en die van een ander lief. ApOpa begrijpt dat hiervoor een sterk democratisch fundament in de samenleving nodig is en daar waken we over. We blijven echter met een ieder praten. Aan uitsluiten doen we niet; dat heeft in al die jaren niet geholpen.