Geen misverstanden: onze partij is er voor iedereen. Oud, jong, man of vrouw. En als u vindt dat u iets anders bent, ook prima. Als u maar Almeerder bent.

 

 

 

Nadat de Floriade in een financieel echec eindigde, beloofde het college van burgemeester en wethouders van onze stad dat er een 'nieuwe bestuurscultuur' zou komen. We zouden inniger gaan samenwerken, er zou oor zijn voor de oppositie en met vernieuwd elan zouden we de Almeerse problemen te lijf gaan.

Maar na bijna een jaar, moeten we tot de conclusie komen dat het er niet beter op wordt. Van die nieuwe cultuur blijkt nauwelijks iets concreets en het ene na het andere debacle stapelt zich op.

In mei 2018 wees ApOpa het college op de onmogelijkheid dat Oosterwolders zelf hun riolering 'regelden'. We wezen erop dat dat bij wet verboden was; we waarschuwden voor de gevolgen. We werden van tafel geveegd met onze goede raad. En nu blijkt dat die rioleringsproblemen inderdaad zijn opgedoken en dat ze maar liefst € 80.000.000,- gaan kosten. De coalitiepartijen willen nu een raadsonderzoek naar de gang van zaken, maar dat keuren van het eigen vlees blijkt bij de Floriade al op een heel rare manier te verlopen. 

En terwijl de miljoenenverliezen de stad om de oren slaan, blijft het college doorgaan met de voorbereidingen voor de realisatie van een kunstmuseum 'van internationale allure'. Er ligt een volstrekt ongeloofwaardig plan dat bol staat van de verwachte inkomsten en roem. 

ApOpa zet zich dus schrap, want wij vinden dat de bestaande stad momenteel alle aandacht verdient. De meer dan vijfentwintigduizend woningzoekenden hebben er recht op dat ze eindelijk een fatsoenlijk dak boven het hoofd krijgen. De met veel aplomb jarenlang aangekondigde Hortus-wijk blijkt vast te zijn gelopen in ruzies die opnieuw alleen maar verlies en verliezers op zullen leveren.

 

We laten niet los!

We houden u van de ontwikkelingen op de hoogte en we hopen erop dat u ons van uw ervaringen als Almeerder op de hoogte houdt.. 

Er moet heel wat voor onze stad en haar inwoners worden gedaan. 

Blijf ons daarom alstublieft volgen! 

 

Wij zoeken verbinding tussen bevolkingsgroepen en leeftijden zonder deze groepen in hokjes te plaatsen. Wij hebben onze vrijheid en die van een ander lief. ApOpa begrijpt dat hiervoor een sterk democratisch fundament in de samenleving nodig is en daar waken we over. We blijven echter met een ieder praten. Aan uitsluiten doen we niet; dat heeft in al die jaren niet geholpen.