Geen misverstanden: onze partij is er voor iedereen. Oud, jong, man of vrouw. En als u vindt dat u iets anders bent, ook prima. Als u maar Almeerder bent.

 

Het is vakantie. In de politiek heet dat 'reces'.

Net voordat iedereen lekker van zijn rust ging genieten, moesten er nog even zeven wethouders worden geïnstalleerd. Nog afgezien van het feit dat er vier eerst opstapten en gewoon weer terugkwamen, een nieuwe als groot voorstander van de Floriade had laten zien geen verstand van geld te hebben maar toch wethouder van Financien mocht worden van de rest en de andere twee volstrekt tegenstander van de Floriade waren, maar 'sinds de opening van de hekken' was dat allemaal anders, bleek ook de hele procedure rond de benoeming te rammelen. Op z'n Almeers, kun je bijna wel zeggen.

Kunnen we nou echt niks meer gewoon ordelijk doen?

 

Journalisten, andere partijen, publiek konden gewoon meekijken tijdens de 'geheime' stemming die dan hoort te worden gehouden.

 

Ondertussen blijft de Floriade gewoon open, wat onze stad per maand gewoon zes miljoen kost. De ellende wordt niet kleiner, zullen we maar zeggen en iedereen is lekker met vakantie. 

 

ApOpa heeft inmiddels wel een eigen onderzoek in gang gezet in de hoop dat andere oppositiepartijen zich aansluiten. Eentje deed dat inmiddels en natuurlijk was het huis letterlijk te klein. Voor van alles zijn we al uitgemaakt, maar kennelijk mag je met niemand meer samenwerken op lokale individuele onderwerpen. 

Gelukkig dat een volgende partij haar medewerking ook al heeft toegezegd. 

 

We hebben stukken opgevraagd en vragen gesteld. Want aan alles komt een eind. Aan de Floriade en ook aan deze vakantie, pardon, dit reces.


We houden u van de ontwikkelingen op de hoogte en we hopen erop dat u ons van uw ervaringen als Almeerder op de hoogte houdt.. 

Er moet heel wat voor onze stad en haar inwoners worden gedaan. 

Blijf ons daarom alstublieft volgen! 

 

Wij zoeken verbinding tussen bevolkingsgroepen en leeftijden zonder deze groepen in hokjes te plaatsen. Wij hebben onze vrijheid en die van een ander lief. ApOpa begrijpt dat hiervoor een sterk democratisch fundament in de samenleving nodig is en daar waken we over. We blijven echter met een ieder praten. Aan uitsluiten doen we niet; dat heeft in al die jaren niet geholpen.