Geen misverstanden: onze partij is er voor iedereen. Oud, jong, man of vrouw. En als u vindt dat u iets anders bent, ook prima. Als u maar Almeerder bent.

 

Wij zoeken verbinding tussen bevolkingsgroepen en leeftijden zonder deze groepen in hokjes te plaatsen. Wij hebben onze vrijheid lief en APOPA begrijpt dat hiervoor een sterk democratisch fundament in de samenleving nodig is.

 

In de afgelopen vijfenveertig jaar hebben verschillende stadsbesturen verantwoordelijkheid gedragen voor wat in en met Almere is gebeurd. Sinds bijna vier jaar heeft een coalitie de scepter gezwaaid die aan de noden en wensen van Almeerse inwoners echt onvoldoende aandacht heeft besteed. 

 

Het is de hoogste tijd dat daar verandering in komt! Op 14, 15 en 16 maart staat u niet meer langs de zijlijn, maar kunt u echt meebeslissen. En iedere stem is er één, iedere stem telt nu meer dan ooit…